Резидентний обробник переривань від клавіатури, страница 2

Програма повинна забезпечити виконання наступних функціональних можливостей:

·  Зоставатися в пам’яті програми, тобто бути резидентною.

·  Забезпечити захист програми від повторного встановлення.

·  Заміна поєднань <Alt>/<Z>,<Alt>/<X> і <Alt>/<C> кодами символів штрихування.

3.2. Вимоги до надійності

Програмний продукт, що розробляється, не повинен бути схильний до помилок, що виникають при функціонуванні ПЕВМ: відмова в роботі не повинна приводити до втрат інформації. Помилка введення інформації не повинна впливати на подальшу роботу програми. При відмові, програма не повинна приводити до зависання системи. Час відновлення після відмови визначається часом, необхідним для перезапуску програми.

3.3. Умови експлуатації

Програмний продукт «Резидентний обробник переривань від клавіатури» повинен безперебійно функціонувати в умовах, необхідних для нормальної роботи ПК.

Рівень кваліфікації користувачів: оскільки програма реалізує інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс, її використання не повинне викликати ускладнення у оператора, що має початкові навики роботи з ПЕВМ.

3.4. Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

Функціонування системи повністю забезпечується стандартною конфігурацією IBM-сумісних ПЕВМ з центральним процесором не нижче за INTEL 80386 або його аналог, відеоадаптер SVGA, RAM не менше 4 Mb. Обов'язково наявність клавіатури.

3.5. Вимоги до інформаційної і програмної сумісності

Програмний продукт, що розробляється, повинен функціонувати під управлінням операційних системи корпорації Microsoft або сумісних з ними.

Для написання програми використовувати мову Assembler.

3.6. Вимоги до маркіровки і упаковки

На початку кожного файлу початкових текстів програми записувати наступну інформацію:

·  Функціональне призначення

·  Тема проекту

·  Керівник

·  Розробник

·  Рік розробки

На захисті надати файли програми (проекту) в розпакованому вигляді і упаковані zip або rar архіватором.

3.7. Вимоги до транспортування і зберігання

Файли програми (проекту) транспортувати для консультацій і захисту на будь-якому доступному носії: floppy, CD-R, CD-RW, Flash-RAM, hdd.

Зберігати на накопичувачах спільно: файли початкових текстів розробки, виконуваний файл, допоміжні файли і файли документів проекту.
4. Вимоги до програмної документації

Для програмного продукту, що розробляється, повинні бути складені на підставі стандартів ЕСПД наступні самостійні програмні документи:

·  Технічне завдання

·  Опис програми

·  Текст програми

Оформити ці документи у вигляді комплекту документів з початковими узагальнювальними листами всього комплекту:

·  титульним листом

·  листом завдання

·  рефератом

·  відомістю проекту складеними на підставі стандартів ДСТУ, ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД, ССОУП НТУ«ХПІ».

Додаткові вимоги до програмних документів:

·  Вміст (кількість сторінок) розділів "Опис логічної структури" і "Використовувані технічні засоби" в документі "Опис програми" повинен складати не менше 70% розміру (сторінок) всього документа.

·  Кількість рядків в документі "Текст програми" - не менше 300 рядків з коментарями для кожних 5-7 рядків операторів (або частіше).

·  Кількість сторінок в документі "Текст програми" зменшити за рахунок використання зменшених розмірів шрифтів і міжрядкових інтервалів.


5. Стадії і етапи розробки

Після створення документа “Технічне завдання” (на підставі виданого керівником завдання) виконувати розробку проекту в нижче вказаній послідовності.

Концептуальне проектування:

·  огляд і аналіз існуючих методів виконання завдання;

·  розробка і обґрунтування прийнятої архітектури рішення завдання.

Логічне проектування:

·  дизайн інтерфейсу користувача;

·  розробка алгоритмів компонент, їх початкових текстів і ресурсів проекту.

Фізичне проектування:

·  створення файлів користувача ;

·  тестування створеної розробки.

Забезпечення впровадження (інформація по експлуатації для користувача):

·  виклик і завантаження програми;

·  вхідні дані;

·  вихідні дані.

Що завершує етап:

·  складання комплекту документації всього проекту.

Можливо зміна черговості деяких етапів. Рівень остаточної розробки програми (проекту) повинен відповідати стадії розробки - "Робочий проект" (ГОСТ 19.102-77). Терміни виконання і дата захисту проекту вказані в листі ЗАВДАННЯ.
6. Порядок контролю і приймання

Розроблений програмний продукт повинен бути випробуваний на контрольних прикладах, складених з перерахованих в п.3.1. функціональних характеристик.

Приймання проводиться керівником курсового проекту.