Резервування пам’ятi для стека та використання команд для роботи зi стеком, страница 4

14DB:0040 E2FD          LOOP    003F

-g 0042

AX=2A5C  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=0042   NV UP EI PL NZ NA PO NC

14DB:0042 B85C2F        MOV     AX,2F5C

-t

AX=2F5C  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=0000  BP=0000  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=0045   NV UP EI PL NZ NA PO NC

14DB:0045 50            PUSH    AX

-t

AX=2F5C  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFFE  BP=0000  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=0046   NV UP EI PL NZ NA PO NC

14DB:0046 8BEC          MOV     BP,SP

-t

AX=2F5C  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFFE  BP=FFFE  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=0048   NV UP EI PL NZ NA PO NC

14DB:0048 83C50C        ADD     BP,+0C

-t

AX=2F5C  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFFE  BP=000A  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=004B   NV UP EI PL NZ AC PE CY

14DB:004B 8BE5          MOV     SP,BP

-t

AX=2F5C  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=000A  BP=000A  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=004D   NV UP EI PL NZ AC PE CY

14DB:004D C20400        RET     0004

-t

AX=2F5C  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=0010  BP=000A  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=0022   NV UP EI PL NZ AC PE CY

14DB:0022 9A5000DB14    CALL    14DB:0050

-t

AX=2F5C  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=000C  BP=000A  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=0050   NV UP EI PL NZ AC PE CY

14DB:0050 8BEC          MOV     BP,SP

-t

AX=2F5C  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=000C  BP=000C  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=0052   NV UP EI PL NZ AC PE CY

14DB:0052 8B5EF6        MOV     BX,[BP-0A]                         SS:0002=2F5C

-t

AX=2F5C  BX=2F5C  CX=0000  DX=0000  SP=000C  BP=000C  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=0055   NV UP EI PL NZ AC PE CY

14DB:0055 8A761C        MOV     DH,[BP+1C]                         SS:0028=24

-t

AX=2F5C  BX=2F5C  CX=0000  DX=2400  SP=000C  BP=000C  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=0058   NV UP EI PL NZ AC PE CY

14DB:0058 83C51F        ADD     BP,+1F

-t

AX=2F5C  BX=2F5C  CX=0000  DX=2400  SP=000C  BP=002B  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=005B   NV UP EI PL NZ AC PE NC

14DB:005B 8A5600        MOV     DL,[BP+00]                         SS:002B=00

-t

AX=2F5C  BX=2F5C  CX=0000  DX=2400  SP=000C  BP=002B  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=005E   NV UP EI PL NZ AC PE NC

14DB:005E CB            RETF

-t

AX=2F5C  BX=2F5C  CX=0000  DX=2400  SP=0010  BP=002B  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=0027   NV UP EI PL NZ AC PE NC

14DB:0027 8D264000      LEA     SP,[0040]                          DS:0040=0017

-t

AX=2F5C  BX=2F5C  CX=0000  DX=2400  SP=0040  BP=002B  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=002B   NV UP EI PL NZ AC PE NC

14DB:002B 60            DB      60

-t

AX=2F5C  BX=2F5C  CX=0000  DX=2400  SP=0030  BP=002B  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=002C   NV UP EI PL NZ AC PE NC

14DB:002C B409          MOV     AH,09

-t

AX=095C  BX=2F5C  CX=0000  DX=2400  SP=0030  BP=002B  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=002E   NV UP EI PL NZ AC PE NC

14DB:002E 8D161100      LEA     DX,[0011]                          DS:0011=6E65

-t

AX=095C  BX=2F5C  CX=0000  DX=0011  SP=0030  BP=002B  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=0032   NV UP EI PL NZ AC PE NC

14DB:0032 CD21          INT     21

-p

end labrab_3

AX=0924  BX=2F5C  CX=0000  DX=0011  SP=0030  BP=002B  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=0034   NV UP EI PL NZ AC PE NC

14DB:0034 61            DB      61

-t

AX=2F5C  BX=2F5C  CX=0000  DX=2400  SP=0040  BP=002B  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=0035   NV UP EI PL NZ AC PE NC

14DB:0035 B44C          MOV     AH,4C

-t

AX=4C5C  BX=2F5C  CX=0000  DX=2400  SP=0040  BP=002B  SI=0000  DI=0000

DS=14D9  ES=14C5  SS=14D5  CS=14DB  IP=0037   NV UP EI PL NZ AC PE NC

14DB:0037 CD21          INT     21

-p

Program terminated normally

Висновок: Зробивши лабораторну роботу, я створила текстовий файл на асемблерi з використанням команд, якi звертаються до стеку. Отримала виконуючий файл. Використовуючи вiдладчик, створену програму завантажила до пам’ятi та виконала в режимi трасировки, фiксуючи при цьому моменти, пов’язанi з роботою зi стеком.