Реалізація програмного продукту по розробці односпрямованих ХЕШ-функцій

Страницы работы

Содержание работы

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКIВСЬКИЙ ПОЛIТЕХНIЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Кафедра Обчислювальної техніки та програмування

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

З КУРСУ: ”СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ”

НА ТЕМУ:” ОДНОСПРЯМОВАНІ ХЕШ-ФУНКЦІЇ”

Розробники:                                       

Керівник проекту:                             

____________/доц. Главчев М. І./

“___” _________________2002 р.

Виконавець:                                       

студент групи АП-50б

______________/Чоломбитько О.В./

“___” _________________2002 р.

Харків 2002

Анотація

Даний курсовий проект представляє собою реалізацію програмного продукту по розробці односпрямованих ХЕШ-функцій. Практична частина продукту  реалізована з використанням засобів мов  програмування  С++, Pascal та Assembler. Програмний продукт має теоретичну частину та приклади програм.

The Annotation

The given course project represents realization of software on development of the unidirectional Hash-functions. The practical part of a product is realized with use of means of programming languages С ++, Pascal and Assembler. The software has a theoretical part and examples of programs.

Аннотация

Данный курсовой проект представляет собой реализацию программного продукта по разработке однонаправленных Хеш-функций. Практическая часть продукта  реализована с использованием средств языков  программирования  С++, Pascal и Assembler. Программный продукт имеет теоретическую часть и примеры программ.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ    ТЕХНІЧНИЙ    УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Кафедра «Обчислювальної техніки та програмування»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедрою ОТП
/проф. Домнін Ф.А./
"__"______________2002 р.

Односпрямовані ХЕШ-функції

Специфікація

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

АП-50б.00190-01 00 01 ЛЗ

Розробники:                                       

Керівник проекту:                             

____________/доц. Главчев М. І./

“___” _________________2002 р.

Виконавець:                                       

студент групи АП-50б

______________/Чоломбитько О.В./

“___” _________________2002 р.

ХАРКІВ 2002

ЗАТВЕРДЖЕНО

АП-50б.00190-01 00 01

Односпрямовані ХЕШ-функції

Специфікація

АП-50б.00190-01 00 01

Аркушів

ХАРКІВ 2002

Специфікація

Позначення

Назва

Примітки

АП50б 00190-01 00 01

Специфікація

АП50б 00190-01 13 01

Опис програми

АП50б 00190-0112 01

Текст програми

АП50б 00190-01 34 01

Керівництво оператора

Похожие материалы

Информация о работе