Прості додатки у середовищах Microsoft Visual C++

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет “ХПІ”

каф. Обчислювальної техніки та програмування

Лабораторна робота №1

З курсу “Побудова програмних засобів”

Прості додатки у середовищах Microsoft Visual C++

  Виконав:

Студент групи КІТ-11а

     Кулєшов Андрій

Харків 2004

          Мета: Вивчення засобів створення простих додатків та робота з елементами керування та вводу користувача у вказаних середовищах розробки додатків.

Створюємо простий додаток у Visual C++, для цього виконуємо такі дії:

1.  Вибрати пункт меню File|New…

2.  У вікні вибору типу створюваного додатку вибрати MFC App Wizard.

3.  У полі Project Name вказати ім’я додатку (Lab1) та у Location його знаходження(c:\temp).

4.  Натиснути кнопку OK.

5.  У вікні типу додотку вказати Dialog Based для створення простого додатку та його мовну сторінку.

6.  Натиснути Next.

7.   У новому вікні вказати додаткові параметри додатку: потрібність у вікні About, Context help,3D controls та інше по бажанню. У полі Please enter a title for your dialog вказати заголовок вікна.

8.  Натиснути Next.

9.  Вказати типи бібліотек додатку. Натиснути Next.

10.Натиснути Finish та OK.

Створюємо додаток, що зображений на малюнку 1:

Мал. 1

          По натисканню на кнопку Button виконуємо додавання тексту з поля            до тексту, що знаходиться у полі      , при цьому змінюємо CheckBox на протилежний стан. При змінюванні місцезнаходження Slider’а змінюється вигляд ProgressBar’a.

          Фрагменти програми:

Похожие материалы

Информация о работе