Проектування реальної обчислювальної комп’ютерної мережі, розрахунок мінімальної сумарної довжини поєднуючого кабелю, страница 5

    Користувачами протоколу є суть мережевого рівня, яка обмінюється даними, званими повідомленнями. Протокол ABP реалізує передачу повідомлень мережевого рівня за допомогою передачі пакетів даних на канальному рівні. При цьому передбачається, що середовище передачі даних, може затримувати або спотворювати пакети, але не може їх втрачати, переупорядковувати, дублювати.

    Для підвищення надійності передачі ABP використовує додатковий атрибут - номер пакету, передаваний разом з управляючою інформацією пакету. Значення цього атрибуту обчислюється складанням по модулю два значення номера останнього правильно переданого пакету з одиницею, що дозволяє контролювати який пакет - парний або непарний, знаходиться у фазі передачі. У складніших протоколах діапазон номерів передаваних пакетів може бути розширений, наприклад, до восьми біт і більш. Такий діапазон називається вікном передачі.

Рисунок 6.1 - Принцип роботи ABP протоколу

6.2 Розрахунок параметрів протоколу та його ефективності

6.2.1 Дані для обчислення:

-  довжина мережі L = 622;

-  довжина пакету Lп = 512 байт

-  довжина відповідного пакета LACK = 256 байт

-  швидкість пакета та відповідного пакета Vп = VACK = 14400 бод

-  швидкість у середовищі C = 2,5*108 

-  ймовірність помилки P = 0,5.

6.2.2 Розрахунок часу передачі пакета ТП

=512/14400 = 0,036 сек.

6.2.3 Розрахунок часу розповсюдження пакета ТР

 =  = 2,48*10-6 сек.

6.2.4 Розрахунок часу відповідного пакету ТАСК

 = 0,018 сек.

6.3 Розрахунок ефективності

ТMIN = ТП+2*ТРАСК

ТMIN = 0,036+2*2,48*10-6+0,018 = 0,05400496

Ефективність обчислюється за формулою:

де,                   GBN – досліджуємий протокол

P – імовірність помилки

W – вікно (TMIN/Tп).

Тобто у даному випадку дорівнює:

 = 0,769 - або ефективність близько 77%

6.4 Дослідження залежності ефективності від швидкості у середовищі

В результаті моделювання отримали графік залежності (Рисунок 6.2)

 

Рисунок 6.2 - Графік залежності ефективності від швидкості у середовищі

висновки

Пророблена робота являє собою дослідження в області мережних технологій і систем передачі даних. За допомогою розроблених програм були проведені, відповідно до індивідуального завдання, вибір оптимальної топології мережі і розрахунок затухання сигналу в окремих сегментах мережі. Було обчислено параметрі та ефективність протоколу передачі даних ABP. Також було проведено дослідження стосовно впливу швидкості у середовищі на ефективність протоколу: між якими знайдено дуже малу залежність, тому можна сказати, що ефективність протоколу не залежить від швидкості сигналу у середовищі. Підраховано вартість (з урахуванням податку на додану вартість) устаткування, необхідного для побудови оптимального варіанта мережі. Проведено техніко-економічний аналіз (по співвідношенню ціна/ефективність) доцільності використання обраного устаткування з наявного на ринку м. Харкова.

Стосовно оцінки коштовності мережі: найдешевший варіант – мережа на 10Base2 стандарту. Найменше вживання кабелю й найдешевше обладнання, але топологія такої мережі не надає відповідно бажаної надійності й швидкості передач пакетів.  Тому такі мережі не мають широкого поширення. Оптимальний варіант – мережа на 100Base-TX. Така мережа забезпечує швидку і надійну передачу даних з мінімальною можливістю помилок і втрати даних. 

Список використаних джерел

1. Бертсекас Д., Галлагер Р.  Сети передачи данных. Мир, 1989.

2. Блэк, Ю. Сети ЭВМ: протоколы, стандарты, интерфейсы.Мир, 1990.

3. Локальные сети: курс обучения. Компьютер Пресс, №1-6, 1990.

4. Максим К., Технологии корпоративных сетей, Питер, 2000

5. А.Д. Брейман. Сети ЭВМ и телекомуникации, Москва, 2002

6. Є. Буров. Комп’ютерні мережі. Київ, 2003