Проектування реальної обчислювальної комп’ютерної мережі, розрахунок мінімальної сумарної довжини поєднуючого кабелю, страница 4

-          Об'єкт «Пристрій» (CUnit) - є базовим класом для опису об'єктів типу «Робоча станція», «Сервер», «Хаб» і «Трансівер». Містить (як дані-члени) наступні поля: координати (щодо лівого верхнього кута будинку) (m_LocalPoint, m_GlobalPoint), поверх розміщення (m_Floor), тип пристрою (m_Type).

-          Об'єкт «Будинок» (CBuild) - служить для опису власне будинку й інкапсуляції всіх пристроїв, що знаходяться в даному будинку. Містить наступні дані-члени: номер будинку на плані (m_Num), контур будинку (m_Rect), список пристроїв у будинку (m_UnitList), тип мережі (m_NetType), мережа (m_Net).

-          Об'єкт «Мережа» (CNet) - є базовим класом для опису об'єктів типу «Коаксіальна мережа» (CCoaxial), «Мережа на кручений парі» (CTwisted). Як дані-члени інкапсулює у собі наступні поля: m_UnitList (покажчик на список пристроїв, що повинні бути з'єднані мережею), m_Rect (границі будинку, у якому розміщена мережа) .

-          Об'єкт «Оптоволоконна мережа» (CFiber) - сам по собі повнофункціональним класом не є (абстрактний клас), служить для об'єднання й інкапсуляції об'єктів типу CFiberItem (окрема гілка оптоволоконної мережі).

-          Інші класи програми не впливають на її функціональність, і використовуються для забезпечення обміну з диском і організації користувальницького інтерфейсу.

Основною функцією програми є функція CTopoDoc::OnRunGo(), що одержує керування при виклику пункту меню Run > Go (генерація команди ID_RUN_GO). Ця функція по черзі ініціює виклики функцій CMap::BuildFiberNet(), CBuild::BuildCoaxialNet(), CBuild::BuildTwistedNet(). Функції класу CBuild викликаються для кожного будинку.

Дії кожної з цих функцій загалом схожі, тому розглянемо тільки одну з них – CMap::BuildFiberNet(). При одержанні керування, функція вибирає будинок – центр «зірки» (топологія «зірка» - обрана з міркувань надійності) і шляхом усіх можливих перестановок трансіверів у вихідному і вхідному будинках вибирає топологію з найменшою довжиною кабелю.

Скорочений текст основних функцій та структур програми приведено у Додатку Б.

4.2 Результат роботи програми

Результатом роботи програми є розрахунок та графічне відображення найбільш оптимальної топології мережі й затухання сигналу в усіх її сегментах.

Порівнюючи обидві топології - запропоновану програмою та розраховувачу власноруч, бачимо однаковість. Це означає, що вибрана топологія є коректною та найбільш оптимальною.

Результат роботи програми приведено у Додатку В.

5 Розрахунок домено колізій в обраному сегменті

5.1 Перевірка на виявлення колізій

Колізії можуть виявлятися у мережах, якщо час передачі пакету мінімальної довжини менше подвійного часу розповсюдження сигналу у мережі. Для мережі Gigabit Ethernet час передачі пакету мінімальної довжини дорівнює 4048 bt.

5.2 Розрахунок колізії

Для розрахунку колізії беремо найбільший сегмент мережі, в якому знаходиться сервер, - це є будівля №2.

Tр < 4048 bt

Пара  мережевих адаптерів – 100bt

(45+3+140+3+90+3)m*1.112bt/m=315.808bt

2 повторював 2 класу 92*2=184bt

Затримання 100+315.808+184=599.808<4048

Затримка на оптоволокні (175+117+105)*0.1=39.7

5.3 Висновки

Виходячи з отриманими даними можна зробити висновок, що мережа являється працездатною на всіх сегментах. А для зменшення домен колізій можливо використання замість повторювачів - комутатори (Switch), які розділяють домени колізій

6 Розрахунок параметрів ЗАДАНОГО протоколу

6.1 Опис протоколу

ABP -  Altering Bit Protocol . Даний протокол призначений для забезпечення надійної однонаправленої передачі повідомлень від користувача-джерела до користувача-одержувача, причому передача даних може здійснюватися через ненадійне середовище передачі.