Програмування на Access Basic з метою автоматизації додатків

Страницы работы

Содержание работы

Мета: придбання навичок програмування на Access Basic з метою автоматизації додатків.

Напишемо модуль який буде виконувати наступні дії:

-  при натисканні на кнопку кількість культур в садах (рисунок 1), йде поновлення даних у таблиці сади(рисунок 2)

-  зображується таблиця Сади яка приведена на рисунку 2.

Якщо будуть вноситися зміни у таблицю культури, тобто кількість культур, то і у таблицю Сади, при натисканні на кнопку кількість культур в садах або при зачинені проекту, будуть вноситися зміни.


                        Рисунок 1.                                                                       Рисунок 2.

Написаний модуль повинен виконуватися при завантаженні модуля, при закритті модуля та при натисканні на кнопку «кількість культур в садах»

При натисканні на кнопку «кількість культур у садах» текст модулю має такий вид, а при завантаженні форми та закритті той саме текст але без строки зі збільшеним шрифтом:

Sub OpenRecordsetOutput(rstIn As Recordset, rstFrom As Recordset)

    Dim Str As String

   Dim Cnt As Integer

   Dim strMessage As Long

   Cnt = 0

   rstIn.MoveFirst

   rstFrom.MoveFirst

   While Not rstIn.EOF

      Str = rstIn.Fields(0)

         While Not rstFrom.EOF

          If Str = rstFrom.Fields(0) Then

            Cnt = Cnt + rstFrom.Fields(3)

          End If

         rstFrom.MoveNext

         Wend

      rstFrom.MoveFirst

      rstIn.Edit

      rstIn.Fields(1) = Cnt

      rstIn.Update

      Cnt = 0

      rstIn.MoveNext

   Wend

End Sub

Private Sub Êíîïêà7_Click()

Dim wrkJet  As Workspace

Dim wrkODBC As Workspace

Dim dbSadovod As Database

Dim rstTemp As Recordset

Dim rstTemp1 As Recordset

Set wrkJet = CreateWorkspace("", "admin", "", dbUseJet)

Set dbSadovod = wrkJet.OpenDatabase("E:\NTUKHPI\8 semestr\OsnoviBD\Садовод_13_05_05.mdb")

Set rstTemp = dbSadovod.OpenRecordset( _

      "Сады", dbOpenTable)

Set rstTemp1 = dbSadovod.OpenRecordset( _

      "Сорта", dbOpenTable)

OpenRecordsetOutput rstTemp, rstTemp1

DoCmd.OpenTable "Сады", acViewNormal, acReadOnly

rstTemp1.Close

rstTemp.Close

dbSadovod.Close

wrkJet.Close

End Sub

Висновок: програмування Access Basic дає змогу виконувати більше дій над формами, як програмісту, за допомогою яких можна виконати дії яких не можна було виконати за допомогою запитів або макросів.

Похожие материалы

Информация о работе