Опис програми, що призначена для вводу в текстові документи, за допомогою поєднання клавіш клавіатури, символи ASCII-коду які не можливо ввести з клавіатури

Страницы работы

Содержание работы

ЗМІСТ

ВСТУП............................................................................................................................ 3

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ............................................................................................................................ 4

2. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ............................................................................................................................ 4

3. ВИКОРИСТАНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ............................................................................................................................ 4

4. ВИКЛИК І ЗАВАНТАЖЕННЯ............................................................................................................................ 4

5. ВХІДНІ ДАНІ............................................................................................................................ 4

6.ВИХІДНІ ДАНІ............................................................................................................................ 4

7.ОПИС ФУНКЦІЙ............................................................................................................................ 5


ВСТУП

Даний курсовий проект є програмою, що призначений для вводу в текстові документи, за допомогою поєднання клавіш клавіатури, символи ASCII-коду які не можливо ввести з клавіатури. Програмний продукт повністю задовольняє індивідуальне завдання.

Програма написана на Assembler.


1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Під час виконання програма повинна зоставатися в пам’яті комп’ютера. При натисканні поєднань клавіш <Alt>/<Z>, <Alt>/<X> і <Alt>/<C> резидентна програма повинна заміняти стандартні символи ASCII-коду кодами символів штрихування.

2. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

Програма є демонстраційною, може бути використана в навчальних закладах для демонстрації роботи переривань клавіатури.

3. ВИКОРИСТАНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

Функціонування програми цілком забезпечується стандартною конфігурацією IBM сумісних персональних ЕОМ.

4. ВИКЛИК І ЗАВАНТАЖЕННЯ

Засіб для виклику програми є стандартним – запуск ехе-файлу. Вихід відбувається по після натиску клавіші “ENTER”.

5. ВХІДНІ ДАНІ

Вхідними даними є реагування на поєднань клавіш <Alt>/<Z>, <Alt>/<X> і <Alt>/<C>.

6. ВИХІДНІ ДАНІ

Вихідними даними є відповідний код ASCII-коду.

7. ОПИС ФУНКЦІЙ

Типова структура резидентної програми і системні засоби залишення її в пам'яті після початкової ініціалізації.

text    segment 'code'

          assume CS:text,OS:text

         org     lOOh

main    proc

         jmp     init    ;Переход на секцію ініціалізації

           ;Дані резидентної секції програми

entry:   ;Текст резидентної секції програми

main    endp

Init    proc   ;Секция ініціалізації

             mov  OX,(init-ma1n+lOFh) /16 ;Розмір у параграфах

             mov  АН.3100h       ;Функция  завершити і залишити в

              int 21h  ;памяти"

init    endp

   text    ends

              end  main

Програма пишеться у форматі .СОМ, тому в ній передбачається тільки один сегмент, з якому зв'язуються сегментні регістри CS і DS; на початку сегменту резервується lOOh байт для PSP.

При запуску програми з клавіатури управління передається (відповідно до параметра директиви end) на початок процедури main. Командою jmp відразу ж здійснюється перехід на секцію ініціалізації, яка може бути оформлена у вигляді окремої процедури або входити до складу процедури main. У секції ініціалізації, зокрема, готуються умови для подальшої активізації програми вже в резидентному стані. Останніми рядками секції ініціалізації викликається функція DOS 31h, яка виконує завершення програми із залишенням в пам'яті вказаної її частини. Розмір резидентної частини програми (у параграфах) передається цій функції DOS в регістрі DX. Визначити розмір резидентної секції можна, наприклад, таким чином. До різниці зсувів init-main, яка рівна довжині резидентної частини програми в байтах, додається розмір PSP (l00h) і ще число 15 (Fh) для того, щоб після цілочисленого ділення на 16 результат був округлений у більшу сторону.

Похожие материалы

Информация о работе