Ознайомлення з функціями BIOS та OS, вивчення механізму преривань, пошук точок входу в BIOS та OS

Страницы работы

Фрагмент текста работы

допомогою трасування машинного коду, знайти точки входу до BIOS та OS.

3)  Привести лістинги початків кодів функцій BIOS та OS.

Лістинг коду  функції BIOS

-d 0000:0000

0000:0000  57 92 19 00 F4 06 70 00-16 00 BB 0D F4 06 70 00   W.....p.......p.

0000:0010  F4 06 70 00 54 FF 00 F0-08 80 00 F0 6F EF 00 F0   ..p.T.......o...

0000:0020  3C 00 BB 0D 45 00 BB 0D-6F EF 00 F0 6F EF 00 F0   <...E...o...o...

0000:0030  6F EF 00 F0 6F EF 00 F0-B7 00 BB 0D F4 06 70 00   o...o.........p.

0000:0040  F8 1E 00 C0 4D F8 00 F0-41 F8 00 F0 74 07 70 00   ....M...A...t.p.

0000:0050  39 E7 00 F0 4A 08 70 00-2E E8 00 F0 D2 EF 00 F0   9...J.p.........

0000:0060  A4 E7 00 F0 FB 07 70 00-6E FE 00 F0 EE 06 70 00   ......p.n.....p.

0000:0070  53 FF 00 F0 A4 F0 00 F0-22 05 00 00 40 64 00 C0   S......."...@d..

-u 0dbb:003c

0DBB:003C E80801        CALL  0147                               

0DBB:003F 3800          CMP   [BX+SI],AL                        

0DBB:0041 87E9          XCHG  BP,CX                             

0DBB:0043 00F0          ADD   AL,DH                             

0DBB:0045 EB02          JMP   0049                               

0DBB:0047 90            NOP                                     

0DBB:0048 00E8          ADD   AL,CH                             

0DBB:004A FB            STI                                     

0DBB:004B 004100        ADD   [BX+DI+00],AL                      

0DBB:004E F3            REPZ                                    

0DBB:004F B700          MOV   BH,00                             

0DBB:0051 F0            LOCK                                    

0DBB:0052 E8F200        CALL  0147                               

0DBB:0055 4E            DEC   SI                                

0DBB:0056 00EB          ADD   BL,CH                             

0DBB:0058 1000          ADC   [BX+SI],AL                        

0DBB:005A 0000          ADD   [BX+SI],AL                         

-u cs:0147

151A:0147 AC            LODSB                                   

151A:0148 F3            REPZ                                    

151A:0149 AA            STOSB                                   

151A:014A A00AEB        MOV   AL,[EB0A]                          

151A:014D 06            PUSH  ES                                

151A:014E 3CB2          CMP   AL,B2                             

151A:0150 756D          JNZ   01BF                              

151A:0152 6D            DB    6D                                 

151A:0153 13A80150      ADC   BP,[BX+SI+5001]                   

151A:0157 1474          ADC   AL,74                             

151A:0159 B1BE          MOV   CL,BE                             

151A:015B 3201          XOR   AL,[BX+DI]                         

151A:015D 8D8B1E8E      LEA   CX,[BP+DI+8E1E]                   

151A:0161 FC            CLD                                     

151A:0162 12A833D2      ADC   CH,[BX+SI+D233]                   

151A:0166 29E3          SUB   BX,SP                              

-u

151A:0168 138BC203      ADC   CX,[BP+DI+03C2]                   

151A:016C C3            RET                                     

151A:016D 69            DB    69                                

151A:016E 0200          ADD   AL,[BX+SI]                        

151A:0170 0BF8          OR    DI,AX                             

151A:0172 83FFFF        CMP   DI,-01                            

151A:0175 7411          JZ    0188                              

151A:0177 26            ES:                                      

151A:0178 011D          ADD   [DI],BX                           

151A:017A E2F3          LOOP  016F                              

151A:017C 810094FA      ADD   WORD PTR [BX+SI],FA94             

151A:0180 00F0          ADD   AL,DH                              

151A:0182 7416          JZ    019A                              

151A:0184 81C20010      ADD   DX,1000                           

-q

Лістинг коду  функції DOS

-a 7000:0

7000:0000 int 21

7000:0002

-r ax

AX 0000

:0800

-t = 7000:0

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFE8  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=151A  ES=151A  SS=151A  CS=0019  IP=40F8   NV UP DI PL NZ NA PO NC

0019:40F8 FA            CLI                                     

-t 55

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFE8  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=151A  ES=151A  SS=151A  CS=0019  IP=40F9   NV UP DI PL NZ NA PO NC

0019:40F9 80FC6C        CMP   AH,6C                              

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFE8  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=151A  ES=151A  SS=151A  CS=0019  IP=40FC   NV UP DI NG NZ AC PE CY

0019:40FC 77D2          JA    40D0                              

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFE8  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=151A  ES=151A  SS=151A  CS=0019  IP=40FE   NV UP DI NG NZ AC PE CY

0019:40FE 80FC33        CMP   AH,33                             

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFE8  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=151A  ES=151A  SS=151A  CS=0019  IP=4101   NV UP DI NG NZ NA PO CY

0019:4101 7218          JB    411B                              

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFE8  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=151A  ES=151A  SS=151A  CS=0019  IP=411B   NV UP DI NG NZ NA PO CY

0019:411B 06            PUSH  ES                                

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFE6  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=151A  ES=151A  SS=151A  CS=0019  IP=411C   NV UP DI NG NZ NA PO CY

0019:411C 1E            PUSH  DS                                

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFE4  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=151A  ES=151A  SS=151A  CS=0019  IP=411D   NV UP DI NG NZ NA PO CY

0019:411D 55            PUSH  BP                                

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFE2  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=151A  ES=151A  SS=151A  CS=0019  IP=411E   NV UP DI NG NZ NA PO CY

0019:411E 57            PUSH  DI                                

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFE0  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=151A  ES=151A  SS=151A  CS=0019  IP=411F   NV UP DI NG NZ NA PO CY

0019:411F 56            PUSH  SI                                

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFDE  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=151A  ES=151A  SS=151A  CS=0019  IP=4120   NV UP DI NG NZ NA PO CY

0019:4120 52            PUSH  DX                                

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFDC  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=151A  ES=151A  SS=151A  CS=0019  IP=4121   NV UP DI NG NZ NA PO CY

0019:4121 51            PUSH  CX                                

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFDA  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=151A  ES=151A  SS=151A  CS=0019  IP=4122   NV UP DI NG NZ NA PO CY

0019:4122 53            PUSH  BX                                 

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFD8  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=151A  ES=151A  SS=151A  CS=0019  IP=4123   NV UP DI NG NZ NA PO CY

0019:4123 50            PUSH  AX                                

AX=0800  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFD6  BP=0000  SI=0000

Похожие материалы

Информация о работе