Ознайомлення з принципом дії двійкового реверсивного лічильника, виготовленого на мікросхемах серії 217, страница 2

Висновок досліду 3: виконали послідовність дій, які необхідні для запису початкового коду в лічильник за два такти. Перевірили правильність запису. Отримані результати підтверджують вірний  запис початкового коду N =  01100 в лічильник.

Дослід 4.  Дослідження роботи лічильника у рахунковому режимі.

Ціль: Дослідити роботу лічильника у рахунковому режимі.

Проведення досліду.

ГІ – генератор імпульсів E5-15; О – осцилограф; К- ключ.

Рис. 2. Схема досліду

1.  Задали лічильнику режим складання. Для цього тумблер Т1 перевели у положення нагору.

2.  Задали джерелу 1 стенду режим видачі одиночних імпульсів. Для цього тумблер ТГИ1 установили у положення вниз.

3.  У становили лічильник в "0". Для цього тумблер Т2 короткочасно перевели у положення нагору. Вимірюючи напругу на виходах лічильника, переконалися у тому, що він знаходиться у стані "0".

4.  Подали на вхід лічильника задане (N =12) число імпульсів, натиснувши  12 раз на кнопку КОИ1. Перевірили сигнали на виходах тригерів лічильника. Результати приведені у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1.

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

5.  Подали ще 2 імпульси на вхід лічильника, який працює у режимі складання, та визначили після кожного з імпульсів коди на виходах Q4 – Q0 та на інверсних виходах . Результати приведені у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2.

№ додаткового імпульсу

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

0

2

0

1

1

1

0

1

0

0

0

1

6.  Встановили лічильник в "0". Для цього тумблер Т2 короткочасно перевели у положення нагору. Вимірюючи напругу на виходах лічильника, переконалися у тому, що він знаходиться у стані "0".

7.  Подаючи на рахунковий вхід лічильника імпульси визначили номер імпульсу, с подаванням якого 2-ий сигнал переносу (якщо рахувати з 0) перший раз змінюється з "1" в "0". Номер цього імпульсу дорівнює 2. Це поясняється тим, що 2-ий сигнал переносу знаходиться після 2-го розряду коду, тобто після 2-го тригера лічильника. А коли нульовий, перший та другий розряди переповнюються, то йде перенос у третій розряд, тобто у лічильнику встановлюється код = 8. Таким чином, після подання 3 імпульсу на рахунковий вхід лічильника у режимі складання ми бачимо, як 2-ий сигнал переносу перший раз змінюється з "1" до "0".

8.  Задали лічильнику режим вирахування. Для цього тумблер Т1 перевели у положення донизу. Повторили пункти  3-5 та отримали результати, які приведені у таблицях 4.3. та 4.4.

Таблиця 4.3. Подавання одиночного імпульсу 12 раз.

0

1

1

0

0

1

0

0

1

1

Таблиця 4.4. Подавання двох додаткових одиночних імпульсів.

№ додаткового імпульсу

1

0

1

0

1

1

1

0

1

0

0

2

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

9.  Отримали на виході генератора прямокутних імпульсів позитивний імпульс з частотою fи = 5 кГц, довжиною tи= 5 мкс та амплітудою Аи= 5В. Перевели тумблер ТГИ1 у положення догори. Переконалися за допомогою осцилографа у наявності імпульсів, які передаються від генератора до лічильника.

10.За допомогою осцилографа визначили, що частота імпульсів на виходах лічильника з ростом номера розряду зменшується в 2 рази відносно частоти зміни попереднього розряду. Це можна побачити з осцилограм, які наведені на  рис.4.1. та 4.2.

Рис. 4.1. Осцилограма роботи лічильника у режимі складання.

Рис. 4.2. Осцилограма роботи лічильника у режимі вирахування.

Висновок: В ході цієї лабораторної роботи ми ознайомилися з принципом роботи двійкового реверсивного лічильника, зробленого на мікросхемах серії 217. Ми встановили, що лічильник має можливість роботи як в режимах рахування, так і вирахування. В режимі додавання вихідний сигнал змінюється      (з “0” в “1”, або навпаки) по перепаду синхроімпульсу з рівня “1” в “0”. В режимі вирахування вихідний сигнал змінюється (з “1” в “0”, або навпаки) по перепаду синхроімпульсу з рівня “0” в “1”.