Ознайомлення з принципами побудови та роботи основних схем JK-тригерів, зібраних на елементах серії 155

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

Лабораторна робота №3

по курсу “Комп’ютерна схемотехніка”

на тему: “JK - тригери”

Виконав:

Білінчук М.В.

Перевірив:

Гейко Г.В.

ХАРКІВ 2005

Тема:    JK-тригери

Мета:   Ознайомлення з принципами побудови та роботи основних схем JK – тригерів, зібраних на елементах серії 155.

Дослід 1.

Дослідження роботи двоступеневого JK - тригеру у статичному режимі.

Внутрішня схема тригера:

Рис. 1. Внутрішня схема JK – тригера

Схема досліду:

Рис. 2. Схема досліду

За допомогою підключених до схеми вольтметрів, отримаємо наступну таблицю станів:

Таблиця 1.

N

J

K

C

Q1

Q2

Режим

1

0

0

0

1

1

Збереження

1

1

1

2

0

1

0

0

1

Встановлення „0”

1

0

0

3

1

0

0

1

0

Встановлення „1”

1

1

1

4

1

1

0

0

1

Рахування

1

0

0

5

1

1

0

1

0

Рахування

1

1

1

6

1

1

0

0

1

Рахування

1

0

0

Висновок: Проаналізувавши табл. 1 ми побачили , що при переході синхросигналу  з “0” в “1” спочатку перша ступень змінює свій стан, а друга блокується, а при переході синхро сигналу з “1” в ”0”, перша ступень блокується, а її стан  переписується у другу вже разблоковану ступень.

       Також слід зазначити: якщо на J та K  входи подати “1”  то з кожним новим імпульсом на C вході тригер буде приймати протилежний  стан ніж який  був до цього імпульсу,  у цьому стані JK-тригер перетворюється на T-тригер .


Дослід 2.

Дослідження роботи двоступеневого JK-тригеру у динамічному режимі.

На базі JK-тригера зберемо T-тригер. Для цього необхідно об’єднати входи J та K і подати на них сигнал “1”. Генератор (A= 4 В,  f= 10 кГц,  tu= 0.1 мкс) підключимо до входу С тригера. Осцилограф засинхронізуємо сигналом з виходу тригера.

Рис. 3. Схема досліду №2

Рис. 4. Осцилограми

Висновок:  Таким чином на вхід С надходить керуючий сигнал, який має тривалість імпульсу tu. Переключення тригеру виникає по передньому фронту синхросигналу; період вхідного синхросигналу в два рази менший, ніж період сигналу отриманий на виходах ,. При проходженні сигналу крізь другий ступень JK –тригеру, він набуває затримку та з’являється через час tзт.

Загальний висновок: У ході виконання лабораторної роботи встановили, що JK- тригер має чотири режими роботи: збереження, встановлення „0”, встановлення „1”, та режим рахування.

Загальний час затримки вихідного каналу визначається часом переключення інформаційного входу з „1” на „0” плюс час затримки при проходженні сигналу крізь самі елементи.

Похожие материалы

Информация о работе