Написання алгоритму и програми обчислення функції на паралельній структурі

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Розрахунково-графічне завдання

з курсу «Комп’ютерні системи»

Варіант №8

Виконав:

Студент гр. КІТ-14в

Марченко В. Ю.

Перевірив:

Гугнін В. М.

Харків

-2008-


Задача №1. Скласти алгоритм и програму обчислення функції на параллельній структурі, використовуючи разклад функції до ряду Маклорена

Program P1;
function fact(n:word):longint;
  begin
    if n<=1 then begin
      fact:=1;
      exit;
    end;
    fact:=fact(n-1)*n;
  end; 
var x,y,z,m:real;
      k:word;
      i:byte;
begin
  ReadLn(x);
  Fork;
        Begin
          k:=0;
        End;
        Bedin
          y:=0;
        End; 
  Join;
  Repeat
  Fork;
        Begin
          i:=-1 (k+2); 
        End;
        Begin
          z:=2*fact(k)
        End;
        Begin
          m:=x 2*k;
        End;
        Begin
          k:=k+1;
        End;
  Join;
  z:=z\m;
  z:=z*i;
  y:=y+z;
  until(y<>cos(x))
End.

Задача №2. Спроектувати два універсальних конвеєри, що програмуються з числом ланок m1 та m2 для обчислення масиву С довжиною n елементів. Визначити й порівняти ефективності конвеєрів й виконати аналіз отриманих результатів. Визначити розмір буферної пам’яті між ланками. Довжина операцій в тактах обрати наступною: Запис/Читання – 4т.; “+,-” – 3т.; “*,/”– 5т.; “,” – 6т.; логічні операції, INC, DEC  – 1т.

m1 = 4; m2 = 6;   

Операція

Кількість тактів

1

Читання. ai

4

2

Читання. bi

4

3

Обчислення ai2

5

4

Обчислення bi2

5

5

Обчислення aibi

5

6

Обчислення ai2 + bi2

3

7

Обчислення ai-bi

3

8

Обчислення (ai-bi)* ai

5

9

Обчислення (ai2 + bi2)( ai - bi) )* ai

5

10

Обчислення ai2+ aibi +bi2

3

11

Обчислення

6

12

Запис ci

4

13

n=n-1

1

14

Якщо n>0, то повернення до пункту 1

1

2. Тпосл = 4т + 4т + 5т + 5т +5т + 3т + 3т + 5т + 5т + 3т + 6т +  4т + 1т + 1т = 54т

3. при m = 3 Тзв.треб.1 54т / 3 = 18;

    при m = 4 Тзв.треб.2 54т / 4 = 14;

. Розподіл операцій для першого конвеєра (m2=4):

Читання. ai

Читання. bi

Обчислення ai2

Обчислення ai-bi

 

Обчислення bi2

Обчислення aibi

Обчислення (ai-bi)* ai

 

 
 


8. Діючий час конвеєра.

          Tдіюче=14т.

9. Ефективність конвеєра.

=  при n =0.77

Розмір буферної пам’яті визначається елементами, що потрібно передавати.

Для m2 4 елементи.

7. Розподіл операцій для першого конвеєра (m2=6):

Читання. ai

Читання. bi

 

Обчислення ai2

Обчислення bi2

 

 

((ai2 + bi2)( ai - bi) )/

n=n-1

 

((ai2 + bi2)( ai - bi) )/

Запис ci

Якщо n>0, до пункту 1

то повернення

 
 


8. Діючий час конвеєра.

          Tдіюче=10т.

9. Ефективність конвеєра.

=  при n =0.93

Розмір буферної пам’яті визначається елементами, що потрібно передавати.

Для m2 4 елементи.


Задача №3.      Реалізувати задану функцію на обчислювальній системі із програмованою структурою.

1)  а) ;

2)  б) .

Рішення:

а) у(х)=а02224+х(а58х3)))

Схема :

б)

Схема:


Задача №4.    За матрицею ймовірних переходів скласти граф марківського ланцюга та систему лінійних алгебраїчних рівнянь. Визначити середню тривалість перебування обчислювальної системі у кожному стані.

Рішення:

Граф:

Складемо систему лінійних алгебраїчних рівнянь

Р0=0,5Р0+0,1Р1+0,4Р2

Р1=0,1Р0+0,9Р1

Р2=0,4Р0+0,5Р2+0,1Р3

Р3=0,4Р1+0,5Р2+0,1Р3

1=Р0123

Середня тривалість перебування обчислювальної системі у кожному стані:

 мкс = 0,1мс

 мкс = 0,5мс

 мкс = 0,1мс

 мкс = 0,055 мс

Задача №5.   За заданою структурою обчислювальної системи сформулювати і при необхідності доповнити похідні дані. Скласти таблицю станів, граф переходів та сисему рівнянь (систему не рішати). Перетворити отриманий граф переходів та систему рівнянь у задачу Шерра ІІ роду.

Рішення:

Можлива кількість станів 23=8:

S0 – 1, 2, 3 працюють, значить система працює

S1 – 1, 2 працюють, 3 не працює, значить друга гілка не працює, але вся система працює

S2 – 1, 3 працюють, 2 не працює, значить друга гілка не працює, але вся система працює

S3 – 2, 3 працюють, 1 не працює, значить перша гілка не працює, але вся система працює

S4 – 1 працює, 2, 3 не працюють, значить друга гілка не працює, але вся система працює

S5 – 2 працює, 1, 3 не працюють, значить система не працює (відказний стан)

S6 – 3 працює, 1, 2 не працюють, значить система не працює відказний стан)

S7 –1, 2, 3 не працюють, значить система не працює відказний стан)

Система рівнянь:

Граф станів:

Похожие материалы

Информация о работе