Найпростіші обчислення в пакеті MatLab з використанням перемінних і векторів

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Звіт з лабораторної роботи № 2

"Найпростіші обчислення в пакеті MatLab з використанням перемінних і векторів"

за курсом "Математичні пакети"

Виконав

ст. гр. КІТ-14в

Богачов О. С.

ХАРКІВ – 2006

Лабораторна робота № 2

Тема: Найпростіші обчислення в пакеті MatLab з використанням перемінних і векторів"

Мета: Знайомство з робітничим середовищем пакета MatLab і одержання практичних навичок роботи з пакетом при найпростіших обчисленнях з використанням перемінних і векторів.

Хід роботи

1. Створюю журнал виконання лабораторної роботи:

>> diary LAB_2.txt

2. Обчислюю значення функції

у точках 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.3, 1.7, 2.5, N=2, k

Спочатку створюємо змінні А, В, С, D, k

>> A=(1/tan(N))^-4;

>> B=log(N+N^-3+9);

>> C=N/exp(-N);

>> D=C/(A+B);

>> k=sqrt(A^-2)*B^1.7/(D+C*A)

k =

  5.7961e-004

– Потім у змінну х записуємо всі точки, у яких буде розраховуватися функція y(x):

>> x=[0.2 0.3 0.8 1.3 1.7 2.5 2 k];

– Обчислюю функцію y(x):

>> for I = 1: 8

       y(I)=sin(x(I))/(1+cos(x(I)))+exp(-x(I))*log(x(I))

   end

3. Формую вектор-рядок v, що містить всі значення аргументу x і останні п'ять значень функції y(x):

>> v=[x y(4:8)]

v =

    0.2000    0.3000    0.8000    1.3000    1.7000    2.5000   2.0000

    0.0006    0.8317    1.2353    3.0848   -3.3804   -7.4486

4. Одержую вектор-рядок v1, додавши до кожного елемента вектора-рядка v  число 2.1.

v1=v+2.1

v1 =

  2.3000    2.4000    2.9000    3.4000    3.8000    4.6000   2.1000

  2.1006    2.9317    3.3353    5.1848   -1.2804   -5.3486

5. Обчислюю:

>> w=v+v1

w =

  2.5000    2.7000    3.7000    4.7000    5.5000    7.1000    6.1000

2.1012    3.7634    4.5705    8.2696    5.4024  -12.7971

>>w1 = v - v1;

w1 =

-2.1      -2.1    -2.1    -2.1    -2.1    -2.1    -2.1    -2.1    -2.1    -2.1    -2.1    -2.1          -2.1

>>w2 = v1 - v;

w2 =

2.1       2.1     2.1     2.1     2.1     2.1     2.1     2.1     2.1     2.1     2.1     2.1          2.1

>> w3=v./v1

w3 =

    0.0870    0.1250    0.2759    0.3824    0.4474    0.5435    0.4878

    0.0003    0.2837    0.3704    0.5950    0.4402    1.3926

>> w4=v1.*v

w4 =

  0.4600    0.7200    2.3200    4.4200    6.4600   11.5000    8.2000

  0.0012    2.4383    4.1200   15.9939    6.1941   39.8390

>> w5 = v1.^v

w5 =

  1.0e+002 *

  Columns 1 through 4

   0.0118             0.0130             0.0234             0.0491         

  Columns 5 through 8

   0.0967             0.4538             0.1681             0.0100         

  Columns 9 through 12

   0.0245             0.0443             1.6025             0.0887         

  Column 13

  -0.0000 + 0.0000i

6. Упорядковую результати додавання векторів v + v1 у порядку:

– зростання модулів елементів вектора суми:

>> s1=sort(abs(w));

s1 =

  2.1012    2.5000    2.7000    3.7000    3.7634    4.5705    4.7000

  5.4024    5.5000    6.1000    7.1000    8.2696   12.7971

– зростання елементів вектора суми:

>> s2=sort(w)

s2 =

  -12.7971    2.1012    2.5000    2.7000    3.7000    3.7634    4.5705

    4.7000    5.4024    5.5000    6.1000    7.1000    8.2696

– убування елементів вектора суми:

>> s3=sort(-w)

s3 =

  -8.2696   -7.1000   -6.1000   -5.5000   -5.4024   -4.7000   -4.5705

  -3.7634   -3.7000   -2.7000   -2.5000   -2.1012   12.7971

7. Формую із третіх і п'ятих елементів векторів-рядків w, w1, w2, w3, w4, w5  вектор-стовпець ww.

>> ww=[w(3);w(5);w1(3);w1(5);w2(3);w2(5);w3(3);w3(5);w4(3);w4(5);w5(3);w5(5)]

ww =

    3.7000

    5.5000

   -2.1000

   -2.1000

    2.1000

    2.1000

    0.2759

    0.4474

    2.3200

    6.4600

    2.3438

    9.6746

8. Визначаю у векторі ww

­– мінімальний елемент:

>> min(ww)

ans =

   -2.1000

– максимальний елемент:

>> max(ww)

ans =

    9.6746

– сума компонентів вектора:

>> sum(ww)

ans =

   30.7216

– добуток компонентів вектора:

>> prod(ww)

ans =

  1.6599e+004

9. Привласнюю елементам масиву ww із третього по шосте значення, рівні одиниці:

>> ww(3:6)=1

ww =

    3.7000

    5.5000

    1.0000

    1.0000

    1.0000

    1.0000

    0.2759

    0.4474

    2.3200

    6.4600

    2.3438

    9.6746

10. Використовую команду who і whos для одержання інформації про всіх використані в лабораторній роботі змінних.

>> who

Your variables are:

A    C    I    ans  s1   s3   v1   w1   w3   w5   x   

B    D    N    k    s2   v    w    w2   w4   ww   y   

>> whos

  Name      Size                   Bytes  Class

  A         1x1                        8  double array

  B         1x1                        8  double array

  C         1x1                        8  double array

  D         1x1                        8  double array

  I         1x1                        8  double array

  N         1x1                        8  double array

  ans       1x1                        8  double array

  k         1x1                        8  double array

  s1        1x13                     104  double array

  s2        1x13                     104  double array

  s3        1x13                     104  double array

  v         1x13                     104  double array

  v1        1x13                     104  double array

  w         1x13                     104  double array

  w1        1x13                     104  double array

  w2        1x13                     104  double array

  w3        1x13                     104  double array

  w4        1x13                     104  double array

  w5        1x13                     208  double array (complex)

  ww       12x1                       96  double array

  x         1x8                       64  double array

  y         1x8                       64  double array

Grand total is 179 elements using 1536 bytes

11. Приводжу із журналу виконання лабораторної роботи трохи перших і останніх рядків:

A=(tan(10))^2

A =

    0.4204

B=(log(10))^(-4)

B =

    0.0356

C=(1/exp(10))

C =

  4.5400e-005

ww(3:6)=1

ww =

    3.7000

    5.5000

    1.0000

    1.0000

    1.0000

    1.0000

    0.2759

    0.4474

    2.3200

    6.4600

    2.3438

    9.6746

who

Your variables are:

A    C    ans  s1   s3   v1   w1   w3   w5   x   

B    D    k    s2   v    w    w2   w4   ww   y   

Висновок: ознайомилися з робітничим середовищем пакета MatLab і одержали практичні навички роботи з пакетом при найпростіших обчисленнях з використанням змінних і векторів.

Похожие материалы

Информация о работе