Найпростіші обчислення в пакеті MatLab

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Звіт з лабораторної роботи № 1

"Найпростіші обчислення в пакеті MatLab"

за курсом "Математичні пакети"

Виконав

ст. гр. КІТ-14в

Марченко В.Ю.

ХАРКІВ - 2006

Лабораторна робота № 1

Тема: Найпростіші обчислення в пакеті MatLab

мета: Знайомство з робітничим середовищем пакета MatLab і одержання практичних навичок роботи з пакетом при обчисленні алгебраїчних виражень із використанням убудованих математичних функцій.

Хід роботи

1.  Відповідно із своїм індивідуальним завданням обчислюю вираження:

Спочатку записую це вираження так, щоб його зрозумів MatLab:

((cos(10))^4)^(2/5)*sqrt(exp(-10)+1)/(log(10^4)^2+((cos(10))^4)+exp(-10)+1)

Отримую результати:

ans =

    0.0087

2. Замінюю у моєму вираженні знак арифметичної операції множення на знак операції додавання:

(((cos(10))^4)^(2/5))+sqrt(exp(-10)+1)/(log(10^4)^2+((cos(10))^4)+exp(-10)+1)

Обчислюю нові вираження без їхнього повного набору в командному рядку, скориставшись тим, що MatLab запам'ятовує команди:

ans =

    0.7668

3. Одержую результати обчислень пункту 2 у форматах short  і  long:

>> format short

>> (((cos(10))^4)^(2/5))+sqrt(exp(-10)+1)/(log(10^4)^2+((cos(10))^4)+exp(-10)+1)

ans =

    0.7668 

>> format long

>> (((cos(10))^4)^(2/5))+sqrt(exp(-10)+1)/(log(10^4)^2+((cos(10))^4)+exp(-10)+1)

ans =

   0.76681275633339

4. Одержую комплексне число (8+8i):

>> (8+8i)

ans =

   8.0000 + 8.0000i

А також визначаю:

- комплексно-сполучене число числу (8+8i):

>> (8+8i)'

ans =

   8.0000 - 8.0000i

– обчислюю квадрат комплексно-сполученого числа:

>> (8+8i)'^2

ans =

            0 -1.2800e+002i

–  обчислюю добуток вихідного комплексного числа й комплексно-сполученого числа:

>> (8+8i)'*(8+8i)

ans =

   128

- обчислюю вираження sin(8+8i)+cos(8-8i):

>> sin(8+8i)+cos(8+8i)'

ans =

  1.2578e+003 +1.2578e+003i

Висновок: ознайомились з робітничим середовищем пакета MatLab і одержали практичних навичок роботи з пакетом при обчисленні алгебраїчних виражень із використанням вбудованих математичних функцій.

Похожие материалы

Информация о работе