Навчальна програма дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови”, страница 5

3.  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ТА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

4.   

Семестр

№ роб.

Назва лабораторної (контрольної) роботи

Годин

1

2

3

4

Лабораторні роботи

1

1

Робота на ПК IBM PC в середовищі Турбо Паскаль. Розробка найпростіших задач на мові ТП

2

1

2

Відладка програм в середовищі Турбо Паскаль

1

3

Використання операторів передачі управління та циклу при рішенні задач на мові ТП

2

1

4

Робота с масивами на мові ТП

2

1

5

Обробка символів та строк на мові ТП

2

1

6

Процедури та функції на мові ТП

2

1

7

Робота с файлами на мові ТП

2

1

8

Обробка записів на мові ТП

2

1

  9

Обробка множин на мові ТП

2

1

10

Використання власних модулів в ТП

2

1

11

Використання  модуля  CRT  в ТП

2

1

12

Використання  модуля  Graph  в ТП

2

1

13

Використання  модуля  DOS  в ТП

2

1

14

Використання  модуля  Overlay  в ТП

2

1

15

Введення в об’єктно - орієнтоване програмування

2

Контрольні роботи

1

Програмування простих типів на мові ТП

2

1

Програмування структурованих типів на мові ТП

2

4. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. -М.: ФиС, 1991-288с.

 2. Фаронов В.В. Турбо-Паскаль. (в 3-х книгах), -М.: МВТУ,1999-443с.

 3. Поляков Д.Б.,  Кругляков И.Ю. Программирование в среде Турбо-Паскаль-М. Изд-во МАИ, 1992,-576с.

 4. Е.А. Зуев  Програмирование на языке TURBO PASCAL  6.0, 7.0 – М: Веста, Радио и связь, 1993. – 384с.

 5. Ф.А. Домнин и др. Методические указания к лабораторной работе № і (і = 1..29 – номера и названия лабораторных работ приведены в таблице пункта 3) Харьков: ХПИ, 1992 – 1994.– 54,7 п.л.

6. Ф.А. Домнин и др.  Компьютерний практикум. Самоучитель. Учебное пособие. Ч.1. – Харьков: ХГПУ, 1999. –626 с.

7. Стандарты ЕСПД

5. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

1 семестр    Т1  ® ..  ®  Т15