Навчальна програма дисципліни “Програмування та алгоритмічні мови”, страница 4

Тема 13. Записи. Опис і обробка записів.

Тема 14. Множини.  Опис, операції, процедури і функції для роботи з множинами.

Тема 15. Організація введення-виведення. Файли. Фізична організація файлів.Логічна структура файлів. Доступ до файлів. Імена файлів,  логічні пристрої,  ініціалізація файлів. Типізовані, не типізовані і текстові файли. Базові операції над файлами. Процедури і функції для роботи з файлами.

Тема 16. Типи пам'яті.  Динамічні структури даних. Статична і динамічна пам'ять (купа). Ос обливості динамічних структур. Розподіл оперативної пам'яті. Пряма робота з пам'яттю.

Тема 17. Списки.  Прості  і  кільцеві.  Лінійні списки. Використання, обробка  та зберігання лінійних списків. Організація роботи зі списками. Поняття дерев. Стеки. Черги.

Тема 18. Модулі. Власні модулі.  Структура модуля.  Компіляція та використання модулів.

Тема 19. Стандартні модулі. Модулі Dos, Windows, Printer, Strings, Overlay,  System, Crt, Graph. Звертання  до  функцій  операційної  системи та середовища.  Запуск зовнішніх  програм. Обробка переривань.  Пряме звертання до пам'яті і портів уведення-виведення. Вбудований ассемблер.

Тема 20. Основи об'єктно-оріентованого програмування. Об'єкт. Властивості об'єктів. Інкапсуляція. Спадкування. Поліморфізм. Правило.  Розширюваність об'єктів. Сумісність типів об'єктів. Віртуальні методи і поліморфізм . Динамічні об'єкти. Деструктори.

2.6. Розподіл навчального часу за розділами, темами та видами навчальних занять

(з урахуванням самостійної роботи)

Розділ, теми

Загал.

обсяг

Види занять

Самостійна

а

Залік

Іспит

Аудіт.

Лекції

Лабор

Практ

Контр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Вступ

1

1

1

-

Розділ 1

Тема  1

5

4

3

1

-

1

Розділ 2

Тема  2

5

4

3

1

-

1

Розділ 3

Тема  3

6

5

3

-

2

1

Розділ 4

Тема  4

3

2

2

-

-

1

Тема  5

5

4

2

2

-

1

Тема  6

4

3

2

-

1

1

Тема  7

6

5

2

2

1

1

Тема  8

6

5

2

2

1

1

Тема  9

6

5

2

2

1

1

Тема  10

4

3

2

-

1

1

Тема 11

7

5

2

2

1

2

Тема 12

7

5

2

2

1

2

Тема 13

7

5

2

2

1

2

Тема 14

6

4

2

2

-

2

Тема  15

7

5

2

2

1

2

Тема 16

4

2

2

-

-

2

Тема 17

7

5

2

2

1

2

Тема 18

7

5

2

2

1

2

Тема 19

10

8

3

4

       1

2

Тема 20

7

5

2

2

       1

2

Усього

За 1курс

120

90

45

30

15

30

1 семестр

1200

90

45

30

15

4

30

2