Моделювання гібридних компонентів в системі автоматизованого проектування OrCAD

Страницы работы

Содержание работы

Министерство образования и науки Украины

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Отчет по лабораторной работе №5

по дисциплине

«КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМОТЕХНИКА»

Выполнил:

Студент группы КИТ-14в

Богачев А. С.

Проверил:

Доц. Леонов С.Ю.

Харьков 2006

Тема Моделювання гібридних компонентів в системі автоматизованого проектування OrCAD

Мета: Навчитися Моделювання гібридних компонентів в системі автоматизованого проектування OrCAD

Індивідуальне завдання:

Задание №1

АЦП

ЦАП

Элемент

V(IN)

V (REF)

Элемент

V (REF)

Форма

Амплитуда

1

ADC10break

SIN

120V

100V

DAC12break

30V

Дослід 1.Проектування аналогово-цифрового перетворювача.

Рис. 1.1. Схема досліду

Рис. 1.2. Часові діаграми

Дослід 2.Проектування цифро-аналогово перетворювача

Рис 2.1 Схема досліду

Рис 2.2 Часові діаграми

Дослід 3.Послідовне підключення АЦП—ЦАП.

Рис 3.1 Схема досліда

Рис 3.2 Часові діатрами.

Дослід 4.Послідовне підключення ЦАП—АЦП.

Рис 4.1 Схема досліда

Рис 4.2 Часові діаграми

Висновок:  Аналогово-цифровий перетворювач використовується для оцифровки неперервного, змінюющего у часі сигналу. Цифрово-аналоговий перетворювач виконує зворотні дії. При перетворенні сигнал змінюється, тому що перетворення неперервного сигналу в дискретний вносить похибки. Величина цих похибок залежить від розрядності перетворювача, величини опорної напруги, швидкості перетворення. Вкрадання похибки можна побачити підключивши послідовно два перетворювача. В цьому випадку буде добре видно різницю між вхиднім та вихідним сигналом. Найбільшу точність перетворення отримуємо при використанні швидкого багаторозрядного перетворювача та опорної напруги найбільш приближеної до фмплітуди перетворюваного сигналу.

Похожие материалы

Информация о работе