М-файли й основи програмування в MatLab

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ Й НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"

Звіт з лабораторної роботи №5

"М-файли й основи програмування в MatLab"

за курсом "Математичні пакети"

Виконав

ст. гр. КІТ-14в

Марченко В.Ю.

ХАРКІВ - 2006

Лабораторна робота № 5

Тема: М-файли й основи програмування в MatLab

мета: Одержання практичних навичок роботи з пакетом MatLab при використанні М-файлів і виконанні програм з нелінійною структурою.

Хід роботи

1. Створюю  М-файл  mydemo.m.

 

2. Створюю у кореневому каталозі диска D  каталог зі своїм прізвищем (WORK_Marchenko), і записую туди М-файл  mydemo.m. Встановлюю шляхи до файлу й демонструю доступність файлу з командного рядка.

path('D:\Work_Marchenko',path)

mydemo

3. Із графіки файлу-функції myfun за допомогою команд plot і fplot на одних осях (за допомогою hold on).

4. З файл-функцію root2, що знаходить тільки речовинних корінь квадратного рівняння, а при наявності комплексних корінь видає повідомлення про помилку. У демонстраційних прикладах другий коефіцієнт квадратного рівняння повинен бути дорівнює Вашому номеру за списком у журналі групи.

5. З файл-функцію, що знаходить найбільший загальний дільник (НОД)  z  двох натуральних чисел x і y за допомогою алгоритму Евклида. В одному з демонстраційних прикладів найбільший загальний дільник повинен бути дорівнює 3N+1, де N   Ваш номер за списком у журналі групи.

Довідкова інформація. Ідея алгоритму Евклида заснована на тім, що якщо  НОД  те при рівності чисел x і y НОД  z  збігається  с  x и y, а у випадку нерівності чисел x і y  їхня різниця між більшим і меншим разом з меншим числом має той же самий найбільший загальний дільник. Алгоритм визначення НОД Евклида можна записати в такий спосіб:

Крок 1. Якщо  x > y,  то перейти на крок 2.

Крок 2. Якщо x < y,  то перейти на крок 5, інакше перейти на крок 3.

Крок 3. z = x. Кінець.

Крок 4. Від  x  відняти  y  і вважати, що ця різниця тепер дорівнює значенню x. Перейти на крок 1.

Крок 5. Від  y  відняти  x  і вважати, що ця різниця тепер дорівнює значенню y. Перейти на крок 1.

6. Напишіть файл-функцію, що знаходить прості числа, що не перевершують 150+10N, де N   Ваш номер за списком у журналі групи.

Довідкова інформація. Простими називаються цілі позитивні числа, більші одиниці, які без залишку діляться тільки на самих себе й одиницю. Одним з найбільш простих алгоритмів одержання простих чисел, що не перевершують n, є алгоритм Эратосфена, що одержав назву решета Эратосфена. Він складається з наступних кроків:

Крок 1. Виписати послідовно всі цілі числа, починаючи із двох і кінчаючи n.

Крок 2. Уважати, що значення імені  p  дорівнює двом.

Крок 3. Якщо  , то перейти на крок 4, інакше перейти на крок 6.

Крок 4. У послідовності чисел, починаючи із числа  p + 1, закреслити кожне  p-і число (тобто закреслити всі числа, кратні p, не обертаючи уваги на те, що частина чисел могла бути вже закреслена).

Крок 5. Перше після числа p  незакреслене число послідовності вважати новим значенням імені p. Повернутися на крок 3.

Крок 6. Процес кінчений. Всі незакреслені  числа послідовності  є простими.

7.Обчислите суму простих чисел, знайдених у завданні 6.

8. Оформите звіт по лабораторній роботі.

Похожие материалы

Информация о работе