Лічильники. Основні дані про лічильники і їх класифікація, страница 12

Тимчасова діаграма роботи лічильника ИЕ6 (цифри, проставлені напроти рахункових імпульсів CU, CD, є десятковими еквівалентами станів лічильника).

Рис. A 6.

133-, 155-, 533-, 555-, 1533ИЕ7

       Чотирьохрозрядний синхронний реверсивний лічильник (8 – общ., 16 – +5 В). ИС відрізняється від ИЕ6 лише коефіцієнтом перерахування, рівним у даному випадку шістнадцяти. Відповідно на тимчасовій діаграмі імпульс переповнення PU  з'являється між станами лічильника, що відповідають числам «15» і «0». Аналогічно імпульс PD формується в паузі між «0» і «15».

Рис. A 7.

133-, 155ИЕ8

      Керований дільник частоти (8 – общ., 16 – +5 В). Дільник побудований на основі        шостирозрядний  синхронного лічильника і дозволяє поділяти вхідну частоту (вхід З) з максимальним коефіцієнтом розподілу Кд=64. У загальному випадку коефіцієнт розподілу визначається вираженням Кд = 64/(25Е5+24Е4+23Е3+22Е2+2Е1+Е0),

де Е = (Е5, Е4, Е3, Е2, Е1, Е0) – керуючий двоїчний позиційний код, у якому тільки один з розрядів може приймати значення «1». У противному випадку, тобто якщо одночасно кілька розрядів приймуть значення рівні «1», ИС функціонує не як дільник частоти, а як дільник числа імпульсів – на виході ИС маємо неперіодичну послідовність імпульсів.

Рис. A 8.

    Припустимі комбінації Е, а також залежність Кд від Е затабульовані і представлені нижче.

Залежність коефіцієнта розподілу Кд від Е

Таблиця 2.

Е5

Е4

Е3

Е2

Е1

Е0

Кд

1

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

4

0

0

1

0

0

0

8

0

0

0

1

0

0

16

0

0

0

0

1

0

32

0

0

0

0

0

1

64

    Для запуску дільника на керуючих входах установлюють наступні логічні входах установлюють наступні логічні рівні: PO=ST=R=0, CC=1 і Е відповідно до необхідного коефіцієнта розподілу. Зміна станів внутрішніх тригерів відбувається в моменти формування позитивних фронтів на інформаційному вході С.

Рис. A 9.

    Виходи Y і Z є комплементарними. Причому вихід Z використовується при каскадуванні для з'єднання з входом СС наступного каскаду. Обнуління дільника асинхронне і настає при R=1.

133-, 155-, 533-, 555-, 1533ИЕ9

     Двоїчно-десятковий синхронний лічильник (8 – общ., 16 – +5 В). Принцип дії лічильника ілюструється тимчасовою діаграмою. Рівнобіжне завантаження даних здійснюється синхронно при L=1 по позитивному фронті тактового імпульсу на вході С. При цьому стану входів Е можуть бути довільними.

Рис. A 10.

       У режимі рахунка (підсумовування) повинне виконаються умову R=L=E1=E2=1. Обнуління лічильника асинхронне. Після обнуління лічильник переходить у стан «9» і починається новий цикл вирахування. Сигнал дозволу рахунка виробляється, якщо E1&E2=1. У той же час входи Е1 і Е2 нерівноправні. Так, по входу Е2 дозволяється не тільки рахунок, але і поширення сигналу переносу. Зазначена відмінність використовується при каскадуванні лічильників. Відзначимо, що у випадку ИЕ9 розширювати розрядність можна декількома шляхами. Перший спосіб, найбільш простий і найменш швидкісний, складається в послідовній передачі сигналу переносів з виходів Р на входи Е2 по ланцюжку лічильників. У цьому випадку зі збільшенням розрядності буде знижуватися максимальна тактова частота рахунка. Суть іншого, високошвидкісного, способу полягає в тім, що сигнал переносу лічильника групи молодших розрядів передається на всі лічильники старших розрядів паралельно. У такій схемі переключення лічильників буде відбуватися одночасно і також швидко, як і при роботі одного лічильника.

     Тимчасова діаграма роботи лічильника ИЕ9 (цифри, проставлені напроти тактових імпульсів, є десятковими еквівалентами станів лічильника).

Рис. A 11.

Рис. A12.