Коди загрузки ОС. Аналіз кодів завантаження, розташованих у секторі завантаження роздягнула (BOOT) (Звіт з лабораторної роботи № 8)

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний Технічний Університет

«Харківський Політехнічний Інститут»

Звіт

з лабораторної роботи № 8

з дисципліни «системного програмування»

Виконав:  студент

групи КІТ-14б     

Самітов М. Б.      

Викладачі:           

Закоротний О. Ю.

Ріттер А. В.                   

Харків-2006 р.

Тема: коди загрузки ОС.

Ціль роботи: Ознайомлення з послідовністю дій при завантаженні ОС. Аналіз кодів завантаження, розташованих у BІOS, у головному секторі завантаження (MBR) і в секторі завантаження роздягнула (BOOT).

Хід виконання роботи:

Частина листінгуBOOT:

0CA4:0100 EB52          JMP   0154                              

0CA4:0154 FA            CLI                                     

0CA4:0155 33C0          XOR   AX,AX                              

0CA4:0157 8ED0          MOV   SS,AX                             

0CA4:0159 BC007C        MOV   SP,7C00                           

0CA4:015C FB            STI                                     

0CA4:015D B8C007        MOV   AX,07C0                            

0CA4:0160 8ED8          MOV   DS,AX                             

0CA4:0162 E81600        CALL  017B                              

0CA4:0165 B8000D        MOV   AX,0D00                           

0CA4:0168 8EC0          MOV   ES,AX                              

0CA4:016A 33DB          XOR   BX,BX                             

0CA4:016C C6060E0010    MOV   BYTE PTR [000E],10                

0CA4:0171 E85300        CALL  01C7                              

0CA4:0174 68            DB    68                                 

0CA4:0175 000D          ADD   [DI],CL                           

0CA4:0177 68            DB    68                                

0CA4:0178 6A            DB    6A                                

0CA4:0179 02CB          ADD   CL,BL                              

0CA4:017B 8A162400      MOV   DL,[0024]                         

0CA4:017F B408          MOV   AH,08                             

0CA4:0181 CD13          INT   13                                

0CA4:0183 7305          JNB   018A                               

0CA4:0185 B9FFFF        MOV   CX,FFFF                           

0CA4:0188 8AF1          MOV   DH,CL                             

0CA4:018A 66            DB    66                                

0CA4:018B 0F            DB    0F                                 

0CA4:018C B6C6          MOV   DH,C6                             

0CA4:018E 40            INC   AX                                

0CA4:018F 66            DB    66                                

0CA4:0190 0F            DB    0F                                 

0CA4:0191 B6D1          MOV   DH,D1                             

0CA4:0193 80E23F        AND   DL,3F                             

0CA4:0196 F7E2          MUL   DX                                

0CA4:0198 86CD          XCHG  CL,CH                              

0CA4:019A C0            DB    C0                                

0CA4:019B ED            IN    AX,DX                             

0CA4:019C 06            PUSH  ES                                

0CA4:019D 41            INC   CX                                 

0CA4:019E 66            DB    66                                

0CA4:019F 0F            DB    0F                                

0CA4:01A0 B7C9          MOV   BH,C9                             

0CA4:01A2 66            DB    66                                 

0CA4:01A3 F7E1          MUL   CX                                

0CA4:01A5 66            DB    66                                

0CA4:01A6 A32000        MOV   [0020],AX                         

0CA4:01A9 C3            RET                                      

0CA4:01AA B441          MOV   AH,41                             

0CA4:01AC BBAA55        MOV   BX,55AA                           

0CA4:01AF 8A162400      MOV   DL,[0024]                         

0CA4:01B3 CD13          INT   13                                 

0CA4:01B5 720F          JB    01C6                              

0CA4:01B7 81FB55AA      CMP   BX,AA55                           

0CA4:01BB 7509          JNZ   01C6                              

0CA4:01BD F6C101        TEST  CL,01                              

0CA4:01C0 7404          JZ    01C6                              

0CA4:01C2 FE061400      INC   BYTE PTR [0014]                   

0CA4:01C6 C3            RET                                     

0CA4:01C7 66            DB    66                                

0CA4:01C8 60            DB    60                                

0CA4:01C9 1E            PUSH  DS                                

0CA4:01CA 06            PUSH  ES                                

0CA4:01CB 66            DB    66                                

0CA4:01CC A11000        MOV   AX,[0010]                         

0CA4:01CF 66            DB    66                                

0CA4:01D0 03061C00      ADD   AX,[001C]                         

0CA4:01D4 66            DB    66                                

0CA4:01D5 3B062000      CMP   AX,[0020]                         

0CA4:01D9 0F            DB    0F                                

0CA4:01DA 823A00        CMP   BYTE PTR [BP+SI],00               

0CA4:01DD 1E            PUSH  DS                                

0CA4:01DE 66            DB    66                                

0CA4:01DF 6A            DB    6A                                

0CA4:01E0 006650        ADD   [BP+50],AH                        

0CA4:01E3 06            PUSH  ES                                

0CA4:01E4 53            PUSH  BX                                

0CA4:01E5 66            DB    66                                

0CA4:01E6 68            DB    68                                

Похожие материалы

Информация о работе