Знайомство з особливостями роботи в середовищі пакету тривимірного моделювання 3D STUDIO

Страницы работы

Содержание работы

1 тема

Основи 3D STUDIO.

2 Мета роботи

Знайомство з особливостями роботи в середовищі пакету тривимірного моделювання 3D STUDIO (ver 4.0), отримання практичного опиту в створенні простіших тривимірних сцен.

3 Теоретичні данні

3D STUDIO – високопрофесійна анімаційна система фірми Autodesk, розміром не менш ніж 13 Mb на носії. За допомогою її можливо створювати від простіших тривимірних сцен до важких тривимірних графічних фільмів. Розроблена для роботи в операційний системі DOS.

4 Індивідуальне завдання

Створити три сфери, та накласти на них текстури різних кольорів.

5 Хід роботи

5.1 Створюємо три сфери та розміщуємо їх поруч:

Create\Sphere\Smoothed

У діалоговому вікні імен об’єктів по черзі вводимо імена сфер

(ball1, ball2, ball3). Користуючись різними видами обираємо найкраще розміщення та корегуємо розмір.

5.2 Виконуємо накладення матеріалів (білий, красний та синій пластик):

Surface\Material\Choose\White plastic (Red Plastic/Blue plastic)

Для присвоєння об’єкту обраного матеріалу виконуємо наступні дії:

Surface\Material\Assign\Object – та обираємо на проекції потрібну сферу.

5.3 Додаємо 2 джерела стандартного білого світла:

Lights\Omni\Create

Розташовуємо їх у кутах сцени.

5.4 Додаємо камеру:

Cameras\Create

Cameras\Move

Cameras\FOV

та розміщуємо її для найліпшого вигляду сцени, також обираємо потрібне обсяг бачення (Рисунок 5.1).

Рисунок 5.1 - Спроєктована сцена 3D STUDIO

5.5 Зберігаємо наше роботу та виконуємо візуалізацію нерухомого об’єкту. Для цього обираємо

Renderer\Render\Render View

Встановлюємо потрібні нам конфігурації(розгортка, формат, лінзи), та робимо рендерінг.

6 Результати роботи

В результаті роботи отримали графічну тривимірну сцену згідно індивідуальному завданню (Рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 - Результат лабораторної роботи

7 Висновок

Виконав лабораторну роботу ознайомився з особливостями розробки тривимірних сцен у графічно-анімаційному пакеті 3D STUDIO (ver 4.0).

Також виконав індивідуальне завдання в ході виконання якого, здобув практичний навик в моделюванні простіших тривимірних сцен.

Похожие материалы

Информация о работе