Збір інформації про мережеві установки на віддалених робочих станціях в операційній системі Windows ХР

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний Технічний Університет

«Харківський Політехнічний Інститут»

          Звіт

           з лабораторної роботи № 3

                                            з дисципліни «ПЗКМ»

Виконали: студенти групи КІТ-14б

                                                              Губін Олександр

                                                                                                     Ситніков Артем

                                                                Викладачі: Козіна О.А.

                                                                                       Панченко В.І.

                                                          Харків 2008 р.

ТЕМА: Збір  інформації  про  мережеві  установки  на  віддалених  робочих

станціях в операційній системі  Windows ХР.

МЕТА РОБОТИ:  закріплення  теоретичних  знань  та  придбання  практич-

них  навичок по мережевому моніторингу та діагностиці функціонувания операційної системи Windows ХР в локальных мережах.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Визначити мережеві настройки свого комп'ютера, виконавши команди

arp, netstat, ipconfig /all 127.0.0.1. Описати  всі отримані дані. Чи можуть

ці команди бути виконані на віддаленому комп'ютері?

2. Визначити IP -  адресу  сусіднього  комп'ютера. Виконати  команду ip-

config  із цією адресою. Описати всі отримані дані.

3.  Запустити інтерфейс діагностики  мережі з командного рядка й визначити  мережеві  настроки  й  конфігурацію  віддаленого  комп'ютера,  зазначеного

викладачем і IP інтерфейсу на ньому.

4. Визначити поточний стан брандмауера на своєму комп'ютері. Налаштувати брандмауер на віддаленому комп'ютері для спільного доступу до файлів і на дозвіл вхідного мережевого трафіка по TCP-Порту 445.

5. Визначити  показання  лічильників  об'єкта Сервер на зазначеному викладачем комп'ютері.

6. Оформіть звіт.

Хід роботи

1.  Визначаємо мережеві установки за допомогою утиліти arp:

За допомогою цієї команди визначили IP-адресу та МАС-адресу.

За допомогою команди netstat:

За допомогою команди ipconfig:

Визначили такі дані: ім’я комп’ютеру, опис мережевої плати, МАС-адресу і т.д.

2.  Визначили ip-адрес сусідньго комп’ютера: 172.17.72.44

3.  Запускаємо інтерфейс діагностики netsh

4.  Визначаємо стан брандмауера командою netsh firewall show config

D:\Documents and Settings\cat>netsh firewall show config

Конфигурация профиля Domain:

-------------------------------------------------------------------

Рабочий режим                     = Enable

Режим исключения                  = Enable

Режим многоадресных и широковещательных ответов = Enable

Режим уведомления                 = Enable

Конфигурация службы для профиля Domain:

Режим    Настройка   Имя

-------------------------------------------------------------------

Enable   Нет         Общий доступ к файлам и принтерам

Конфигурация разрешенных программ для профиля Domain:

Режим    Имя  / Программа

-------------------------------------------------------------------

Enable   Удаленный помощник / D:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe

Конфигурация порта для профиля Domain:

Порт   Протокол  Режим    Имя

-------------------------------------------------------------------

139    TCP       Enable   Служба сеанса NetBIOS

445    TCP       Enable   SMB поверх TCP

137    UDP       Enable   Служба имени NetBIOS

138    UDP       Enable   Служба датаграмм NetBIOS

Конфигурация профиля Обычный:

-------------------------------------------------------------------

Рабочий режим                     = Disable

Режим исключения                  = Enable

Режим многоадресных и широковещательных ответов = Enable

Режим уведомления                 = Enable

Конфигурация службы для профиля Обычный:

Режим    Настройка   Имя

-------------------------------------------------------------------

Enable   Нет         Общий доступ к файлам и принтерам

Конфигурация разрешенных программ для профиля Обычный:

Режим    Имя  / Программа

-------------------------------------------------------------------

Enable   Удаленный помощник / D:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe

Конфигурация порта для профиля Обычный:

Порт   Протокол  Режим    Имя

-------------------------------------------------------------------

139    TCP       Enable   Служба сеанса NetBIOS

445    TCP       Enable   SMB поверх TCP

137    UDP       Enable   Служба имени NetBIOS

138    UDP       Enable   Служба датаграмм NetBIOS

Конфигурация журнала:

-------------------------------------------------------------------

Размещение файла        = D:\WINDOWS\pfirewall.log

Наибольший размер файла = 4096 КБ

Пропущенные пакеты      = Disable

Подключения             = Disable

Конфигурация брандмауэра  Подключение по локальной сети:

-------------------------------------------------------------------

Рабочий режим                     = Enable

Відкриваємо порт 445

D:\Documents and Settings\cat>netsh firewall set portopening tcp 445 smb enable

ОК.

5.  Визначаємо стан лічильників на сусідній машині:

Висновок: закріпив  теоретичні  знання  та  придбав  практичні  навички по мережевому моніторингу  та діагностиці функціонування операційної системи Windows ХР в локальних мережах.

Похожие материалы

Информация о работе