Застосування п’ятизначного моделювання для аналізу роботи дешифратору 4х16

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота№ 6

Індивідуальне завдання: Застосування п’ятизначного моделювання для

                                          аналізу роботи дешифратору 4 х 16.

Спроектуємо дешифратор 4х16(елементна база 74НС):

Рисунок 1.

Отримуємо часові діаграми, приведені на рисунці 2, та переконаємося в його робото здатності:

Рисунок 2.

Замінюємо цифрові джерела напруги аналоговими таким чином, щоб на кожному вході сигнал приблизно повторював форму цифрових сигналів, що подавалися перед тим. Схема дешифратору із джерелами аналогових сигналів на входах приведена на рисунці 3:

Рисунок 3.

 На рисунках 4-7 приведені діаграми вхідних сигналі для входів D0-D3 відповідно:

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Рисунок 6.

Рисунок 7.

При поданні таких сигналів на входи діаграма вихідних сигналів має форму, приведену на рисунці 8:

Рисунок 8.

Для дослідження динамічних сбоїв додаємо до схеми цифрові повторювачі, що мають структуру, приведену на рисунці 9:

Рисунок 9.

Модифікована схема має наступний вигляд:

Рисунок 10.

Отримуємо наступну часову діаграму:

Рисунок 11.

Роздивимося більш детально стан виходів Q8-Q11 на інтервалі від 170 до

180 мкс

Рисунок 12.

З рисунку 12 можна побачити, що одночасне переключення значень вхідного сигналу призводить до виникнення ситуацій невизначеності та ризику динамічного сбою.

Висновки: Ми на прикладі дослідження функціонування дешифратору

випробували засоби п’ятизначного моделювання для аналізу робото здатності цифрових пристроїв.

Похожие материалы

Информация о работе