Дослідження аналого-цифрової моделі мікросхеми двоступінчастого RS-тригера, страница 3

4) у схемі маються зворотні зв'язки, які дозволяють в тригері враховувати його попередній стан.   

1.2. Вибір елементної бази

Модель дослiдження RS-тригера майстер-помічник реалiзована на елементах «I-НI» та з використанням елементу «затримка». Усi мiкросхеми серії К155.

                                          СХЕМИ МОДЕЛЕЙ КОМПОНЕНТ


Елеммент I-НI

Модель елемента

.MODEL UORNOT UGATE  (TPLHTY=15N TPHLTY=15N)


Елемент “затримка

Модель елемента

.MODEL UBUF UGATE    (TPLHTY=22N TPHLTY=22N)


Елемент «генератор цифрових iмпульсiв»


.MODEL DLY_TTL UGATE (TPLHTY=11NS TPLHMX=22NS TPHLTY=8NS TPHLMX=15NS)

.define g1 0n 0000 0.1u 0110 0.2u 0100 0.3u 1010 0.4u 1000 0.5u 0110

+0.6u 0100 0.7u 1010 0.8u 1000

 
Для того, щоб пристрій працював без збоїв, необхідно строго дотримувалися часових параметрів вхідних сигналів.

          У реальних схемах через недосконалість конструкції, недостатньої провідності провідника, температурного режиму і т.д., з'являються затримки при переході сигналу з низького рівня у високий і назад.

2.Розробка часових дiаграм щодо синтезу перевiряючої тестовоїпослiдовностi


Для розробки часових діаграм на вхід  пристрою подаємо таку послідовність, та очікуємо такі вихідні дані.

S

R

C

Q`

Q`

Q

Q

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

0

1

1

0

2.1.Схема пристрою в пакеті Micro-Cap 5

(АП39а.099077.001 Е2)(мал.5.)


Мал.5.Схема пристрою в пакеті Micro-Cap 5


2.2    Часові діаграми режимів дослідження (мал.6.)

Мал.6. Часові діаграми пристрою.

На часових діаграмах ми бачимо ,що вихідні послідовності зівпадають з послідовностями які були висунуті в разделі 2.        

3.Аналiздіаграм перехiдних процесiв моделi щодо їх відповiдностiпаспортним даним

Схема тригера з RC-ланцюгом (мал.7).Мал.7.Схема тригера з RC-ланцюгом (мал.7).


 


          


   Мал. 8. Очикуванi графiки перехідних процесiв схема тригера з RC-ланцюгом.

Мал. 9. Отриманi графiки перехідних процесiв схема тригера з RC-ланцюгом, при С=10пФ


Мал.10.  Отриманi графiки перехідних процесiв схема тригера з RC-ланцюгом, при С=40пФ

На мал.10  чітко видно, що величина затримки по фронту прямо пропорційна ємності конденсатору, тому що чим більша ємність, тим більше час насичення.

RC-ланцюг характеризує певний запас енергії. Зміні стану системи відповідає зміна запасу енергії в конденсаторі. Перехід RC-ланцюга з одного стану в інше супроводиться витратою енергії і протікає в течії певного проміжку часу. У течії часу перехідного процесу відбувається зміна напруження і струму в компонентах ланцюга.

       Перехідні процеси в RC ланцюгу протікають згідно з одному загальному законом, їх тривалість в кожному конкретному пристрої визначається співвідношенням:

t = RC

Перехідні процеси в RC-ланцюгу описуються експонентною функцією

U(t) = Uпe-t/t

При зарядці конденсатора:

UR = Uпe-t/t

UC = Uп(1-e-t/t)

При розрядці конденсатора:

UR = -Uпe-t/t

UC = Uпe-t/t

На мал.5 показан очикуваний графiк перехiдних процесiв, де зарядка розрядженого конденсатора до напруги U’c починаючи з моменту пiдключення RC-ланцюга до iсточника напруги Uп. U(t) = Uc.