Дослідження аналого-цифрової моделі мікросхеми двоступінчастого RS-тригера, страница 2

5.Список використаних джерел літератури .....................……………………

 Введення

Мета даного курсового проекту – аналіз роботи тригера, отриамання дослідницьких вихідних даних, що є відповідними до очикуваних. Задачею проекту є розробка основного комплекту конструкторської документації технічного проекту функціонального пристрою цифрової обчислювальної техніки.

Курсовий проект розроблений на підставі технічного завдання і методичних указівок до виконання й оформлення курсового проекту.

При розробці мікросхем часто потрібне моделювання роботи мікросхеми, до початку її серийнного виробництва. Цьому покликані допомогти різні пакети схемотехнічного моделювання. Зокрема пакет Micro Cap V. Програма Micro Cap V призначена для моделювання аналогових, цифрових і цифрово-аналогових (змішаних) пристроїв, але відмітною її особливістю є можливість моделювання довільних змішаних аналогово-цифрових ланцюгів із зворотними зв'язками в режимі розрахунку перехідних процесів. Електроний пакет моделювання Micro Cap V є базовим для розробки та моделювання даної схеми.


1. Розробка структурної схеми пристрою.


1.1. Обґрунтування вибору структурної схеми.

Для надійної і чіткої  роботи тригерних осередків у многоразрядных пристроях (регістрах, лічильниках ) призначені двоступінчасті тригери, які називаються  master-slave, що переводитися як «майстер-помічник». Структурна схема такого тригера, що складається з двох  RST-тригерів виглядає так (АП39а.099077.001 Е1) ( мал.1).


      Мал. 1. Двоступінчастий RS- тригер “майстер-помічник”

Входи  С обох тригерів (тригера майстра) і (тригера помічника) з'єднані між собою через інвертор DD1.1.                                           


Мал. 2.

На  мал. 2  видно, що составним тригером керує повний тактовий імпульс  С. Якщо кожний  із тригерів має установку позитивним перепадом, вхідна RS-комбінація буде записана в тригер-майстер у момент приходу позитивного перепаду тактового імпульсу С. У цей момент у тригер-помічник інформація потрапити не може. Коли прийде негативний перепад вхідного імпульсу С, на виході інвертора DD1.1 він з'явитися як позитивний. Отже, позитивний перепад імпульсу  С перепише дані від виходів Q'  і  Q' у тригер помічник. Таблиця станів RST-тригера показана на малюнку 3 .        


Записано                                  в тригер-майстер

С

Перенесено                   в тригер-помічник


      Q`
    Q `

       Q

    Q

Невизначеність

1→0

Невизначеність

       0

     1

1→0

0

1

       1

     0

1→0

1

0

Без змін

1→0

Без змін

Мал.3.  Таблиця станів RST-тригера .


Для  більшого розуміння таблиці станів  RST-тригера  приведемо наступний малюнок  мал 4.

Мал. 4.           

1.1.1    Аналiз режимiв роботи заданої схеми та їїпараметрiв

Зробимо деякі висновки  :

 1) при  вхідній послідовності, коли  на RS подаються 11,то тригер знаходиться у стані невизначеності. 

2)при  вхідній послідовності, коли  на RS подаються 00,то тригер знаходиться у стані зберігання.

3) в усіх других випадках відбувається запис в тригер-майстер, або перенос  з тригера-майстра в тригер-помічник в залежності від вхідного імпульсу С.