Відеопереривання, створення власного відеопереривання для вертикального виводу тексту (Комплект документів курсового проекту)

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування»

Комплект документів курсового проекту

З курсу мікропроцесорні системи

«Відеопереривання, створення власного відеопереривання для вертикального виводу тексту »

Виконав

               студент гр. КІТ-14в

                   Богачов О. С.

 ______________  ___________

(підпис)     (дата)

Перевірив

                         Гоготов В.В.

______________  ___________

                         (підпис)     (дата)

Харків 2008

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

КІТ14в.04053-01.ЛЗ

Відеопереривання, створення власного відеопереривання для вертикального виводу тексту Специфікація

КІТ14в.04053-01

Харків 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”

Кафедра Обчислювальної техніки і програмування

                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                    Завідувач кафедрою ОТП

                                                                     ____________/ Домнін Ф.А./

                                                                                  “___” ____________ 2008р.

Відеопереривання, створення власного відео переривання для вертикального виводу тексту

Специфікація

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

КІТ14в.04053-01.ЛЗ

                                                                     Розробники

                                                                     Керівник проекту

                                                                     ______/Гоготов В. В./

                                                                     “___”________2008р.

Виконавець

_____/студент групи КІТ-14в

/Богачов О. С./

“__”_________2008р.

Харків 2008

КІТ 14в. 04053-01

Позначення

Найменування

Примітка

Документація по комплексах

КІТ 23А. 04053-01

Специфікація

КІТ 23А. 04053-01

Технічне завдання

КІТ 23А. 04053-01

Пояснювальна записка

КІТ 23А. 04053-01

Опис програми

КІТ 23А. 04053-01

Текст програми

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”

Кафедра Обчислювальної техніки і програмування

                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                    Завідувач кафедрою ОТП

                                                                     ____________/ Домнін Ф.А./

                                                                                  “___” ____________ 2008р.

Відеопереривання, створення власного відеопереривання для вертикального виводу тексту

Технічне завдання

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

КІТ23А.04053-01 ЛЗ

                                                                     Розробники

                                                                     Керівник проекту

                                                                     ______/Гоготов В..В./

                                                                     “___”________2008р.

Виконавець

_____/студент групи КІТ-14в

/Богачов О. С./

“__”_________2008р.

Харків 2008

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

КІТ14в.04053-01 ЛЗ

Відеопереривання, створення власного відеопереривання для вертикального виводу тексту

Технічне завдання

КІТ14в.04053-01

Аркушів 6

Харків 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”

Кафедра Обчислювальної техніки і програмування

                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                    Завідувач кафедрою ОТП

                                                                     ____________/ Домнін Ф.А./

                                                                                  “___” ____________ 2008р.

Відеопереривання, створення власного відеопереривання для вертикального виводу тексту

Опис програми

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

КІТ14в.04053-01 ЛЗ

                                                                     Розробники

                                                                     Керівник проекту

                                                                     ______/Гоготов В.В./

                                                                     “___”________2008р.

Виконавець

_____/студент групи КІТ-14в

/Богачов О. С./

“__”_________2008р.

Харків 2008

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

КІТ14в.04053-01 ЛЗ

Відеопереривання, створення власного відеопереривання для вертикального виводу тексту

Опис програми

КІТ14в.04053-01

Аркушів 18

Харків 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”

Кафедра Обчислювальної техніки і програмування

                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                    Завідувач кафедрою ОТП

                                                                     ____________/ Домнін Ф.А./

                                                                                  “___” ____________ 2008р.

Відеопереривання, створення власного відеопереривання для вертикального виводу тексту

Текст програми

ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

КІТ14в.04053-01ЛЗ

                                                                     Розробники

                                                                     Керівник проекту

                                                                     ______/Гоготов В. В./

                                                                     “___”________2008р.

Виконавець

_____/студент групи КІТ-14в

/Богачов О. С./

“__”_________2008р.

Харків 2008

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

КІТ14в.04053-01 ЛЗ

Відеопереривання, створення власного відеопереривання для вертикального виводу тексту

Текст програми

КІТ14в.04053-01

Аркушів 3

Харків 2008           

Похожие материалы

Информация о работе