Встановлення статистичного зв’язку між сукупностями даних. Вивчення та застосування рангових коефіцієнтів кореляції

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НТУ «ХПІ»

Кафедра обчислювальної техніки та програмування

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 4

З КУРСУ: «ПЛАНУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ТА ОБРОБКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ»

Виконав студент

гр. КІТ -14в

Марченко В.Ю.

Перевірив:

Черних О.П.

Харків 2006

Кореляційний аналіз.

Мета роботи: отримання практичних навичток по встановленню статистичного зв’язку між сукупностями даних. Вивчення та застосування рангових коефіцієнтів кореляції.

Порядок виконання роботи:

Дослід№1

  1. Вводимо дві послідовності (x,y) з n=10 чисел згідно з варіантом №1.

X={4,5,6,8,3,1,9,10,2,7}

Y={5,6,4,8,2,3,10,9,1,7}

2. У процедурному блоці Decribe- Numeric Data – Multiple Variable Analysis вибираємо 2 змінні у полі Data. У Tabular Options обираємо Corellations та Rank Corellations


Multiple-Variable Analysis

Correlations

                    X                   Y                  

------------------------------------------------

X                                        0,9152             

                                        (   10)            

                                         0,0002            

Y                    0,9152                                

                    (   10)                                

                     0,0002                                

------------------------------------------------

Spearman Rank Correlations

                    X                   Y                  

------------------------------------------------

X                                        0,9152            

                                        (   10)            

                                         0,0060            

Y                    0,9152                                

                    (   10)                                

                     0,0060                                

Kendall Rank Correlations

                    X                   Y                  

------------------------------------------------

 X                                        0,7778            

                                        (   10)            

                                         0,0017            

Y                    0,7778                                

                    (   10)                                

                     1,0000                                

------------------------------------------------


Розрахуємо коефіцієнти кореляції

Коефіцієнт Пірсона:

= 0.9152

>>  x=[4 5 6 8 3 1 9 10 2 7];

>>  y=[5 6 4 8 2 3 10 9 1 7];

>> x_=x-(sum(x)/10);

>> y_=y-sum(y)/10;

>> r1=sum(x_.*y_)

r1 = 75.5000

>> r2=sqrt(sum((x_).^2)*sum((y_).^2))

r2 =  82.5000

>> rez=r1/r2

rez =  0.9152

= 6.4233

>> t=rez/sqrt((1-rez^2)/(10-2))

t =6.4233

Перевіряємо значущість коефіцієнта:

 при 

 при 

=6.4233

=2.30601

Коефіцієнт Спірмена:

= 0.9152

>> x=[4 5 6 8 3 1 9 10 2 7];

>> y=[5 6 4 8 2 3 10 9 1 7];

>> sp=(x-y).^2;

>> spirman=1-((6/(10^3-10))*sum(sp))

spirman =0.9152

= 6.4233

>> t= spirman /sqrt((1- spirman ^2)/(10-2))

t =6.4233

Перевіряємо значущість коефіцієнта:

 при 

 при 

=6.4233

=2.30601

Коефіцієнт Кендела:

Впорядкуємо послідовність:

>>  x=[4 5 6 8 3 1 9 10 2 7];

>>  y=[5 6 4 8 2 3 10 9 1 7];

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

1

2

5

6

4

7

8

10

9

V12=V13=1      V14= V15= V16= V17= V18= V19= V110=0

V21= V22= V23= V24= V25= V26= V27= V28= V29= V210=0

V34= V35= V36= V37= V38= V39= V310=0

V46=1              V45= V47= V48= V49= V410=0

V56=1              V57= V58= V59= V510=0

V67= V68= V69= V610=0

V78= V79= V710=0

V89= V810=0

V910=1

=5

=

=0.0348

>> 0.7778/sqrt(2*(10*2+5)/9*10*(10-1))

ans = 0.0348

Перевіряємо значущість коефіцієнта:

 при 

 при 

=0.0348

=1.95997

Дослід№2

  1. Вводимо дві послідовності (x,y) з n=10 чисел згідно з варіантом №1.

X={3,3,3,4,5,1,5,2,6,7}

Y={3,4,4,3,3,4,2,5,1,2}

2.  У процедурному блоці Decribe- Numeric Data – Multiple Variable Analysis вибираємо 2 змінні у полі Data. У Tabular Options обираємо Corellations та Rank Corellations


Correlations

                    X                   Y                  

------------------------------------------------

X                                       -0,8465            

                                        (   10)            

                                         0,0020            

Y                   -0,8465                                

                    (   10)                                

                     0,0020                                

------------------------------------------------

Spearman Rank Correlations

                    X                   Y                  

------------------------------------------------

X                                       -0,8893            

                                        (   10)            

                                         0,0076            

Y                   -0,8893                                

                    (   10)                                

                     0,0076                                 

------------------------------------------------Kendall Rank Correlations

                    X                   Y                  

------------------------------------------------

X                                       -0,7854             

                                        (   10)            

                                         0,0056            

Y                   -0,7854                                

                    (   10)                                

                     1,0000                                

------------------------------------------------


Розрахуємо коефіцієнти кореляції:

Коефіцієнт Пірсона:

 = -0,7854

>> x=[3 3 3 4 5 1 5 2 6 7];

>> y=[3 4 4 3 3 4 2 5 1 2];

>> x_=x-(sum(x)/10);

>> y_=y-sum(y)/10;

>> r1=sum(x_.*y_)

r1 =-16.9000

>> r2=sqrt(sum((x_).^2)*sum((y_).^2))

r2 =19.9652

>> rez=r1/r2

rez =-0.8465

= -4,4967

>> t=rez/sqrt((1-rez^2)/(10-2))

t = -4.4967

Перевіряємо значущість коефіцієнта:

 при 

 при    -  правильна гіпотеза

t0=-4,4967

t0,975(т-2)=2,30601

Коефіцієнт Спірмена:

=-0,7854

>> x=[3 3 3 4 5 1 5 2 6 7];

>> y=[3 4 4 3 3 4 2 5 1 2];

>> sp=(x-y).^2;

>> spirman=1-((6/10^3-10))*sum(sp))

spirman=-0,7854

=--4,4967

>> t=spirman/sqrt((1-spirman^2)/(10-2))

t= - 4,4967

Перевіряємо значущість коефіцієнта:

 при 

 при    - правильна гіпотеза

t0=- 4,4967

t0,975(т-2)=2,30601

Коефіцієнт Кендела:

Впорядковуємо послідовність:

>> x=[3 3 3 4 5 1 5 2 6 7];

>> y=[3 4 4 3 3 4 2 5 1 2];

=-0,8893

=  -0.0398

>> -0.8893/sqrt(2*(10*2+5)/9*10*(10-1))

ans =  -0.0398

Перевіряємо значущість коефіцієнта:

 при        --- правильна гіпотеза

 при 

=-0.0398

=1,95997

Висновок: отримали практичні навички по встановленню статистичного зв’язку між сукупностями даних. Вивчили та застосування рангових коефіцієнтів кореляції

Похожие материалы

Информация о работе