Виділення фрагментів в Adobe Photoshop, монтаж зображення

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти й науки України

Національний технічний Університет

«Харківський політехнічний інститут»

Кафедра ОТП

Звіт з лабораторної роботи №3

з курсу:

«Adobe Photoshop»

на тему: «Виділення фрагментів в Adobe Photoshop, монтаж зображення.»

виконав:

студент групи КИТ - 14в

Заразілов Д.І.

перевірив:

Калашников В.І.

Поворознюк А.I.

Харків - 2005

Лабораторна робота№3

Тема: Виділення фрагментів в Adobe Photoshop, монтаж зображення.

Ціль роботи: Вивчення типових дій при монтажі зображення в Adobe Photoshop.

Хід виконання роботи:

1. Запустить AdobePhotoshop и открыть тестовое изображение.

Запускаю Adobe Photoshop  і відкриваю тестове зображення (Рис.1)

2. Выделить фрагмент изображения, используя различные инструменты выделения (См. Пояснения п. 1):

группа инструментов заданной области выделения;

группа инструментов свободного выделения (лассо);

«волшебная» палочка.

Виділяю фрагмент зображення, використовуючи різні інструменти виділення:

-  група інструментів заданої області виділення ;(Рис.1, а)

Скругленная прямоугольная выноска: Рис.1, бСкругленная прямоугольная выноска: Рис.1, аСкругленная прямоугольная выноска: Рис.1, б

                   Рис.1. Тестове зображення

-  група інструментів вільного виділення (ласо) ;(Рис.1, б)

-  «чарівна» паличка . (Рис.1, в)

3. Скорректировать область выделения с помощью п. меню выделение. (См. Пояснения п. 2.).

Корегую область виділення (Рис.2) за допомогою п. меню виділення.

             Рис.2

виділення/модифікація/бордюр  (Рис.3а) -навколо області виділення створюється бордюр(Рис.3б);

Рис.3а                                                 Рис.3б

виділення/модифікація/згладжування (Рис.4а) – згладжуються гострі кути області виділення із заданим радіусом (Рис.4б);

Рис.4а                                                          Рис.4б

виділення/модифікація/збільшення (Рис.5а) – збільшення області виділення на задане число пикселей (Рис.5б);

Рис.5а                                                          Рис.5б

виділення/модифікація/зменшення (Рис.6а)– зменшення області виділення на задане число пикселей (Рис.6б).

Рис.6а                                                          Рис.6б

4. Скорректировать область выделения в режиме быстрой маски (См. Пояснения п. 3).

Редагую область виділення в режимі швидкої маски (Рис.7).  Для переходу в режим швидкої маски клацаю правий перемикач в. . За допомогою інструментів малювання й заливання виділених областей додаю замасковані області, а за допомогою ластику й видалення виділених областей віддаляю замасковані області для одержання необхідного результату.

                                 Рис.7

5. Перенести/скопировать несколько фрагментов изображения (См. Пояснения п. 4).

Переношу/копіюю кілька фрагментів зображення  (Рис. 8).

Для переносу зображення виділяю фрагмент, після чого вибираю інструмент переміщення , підврджу курсор до виділеного фрагменту  і переношу протяганням миші фрагмент в інше місце малюнка. Для копіювання робиться те ж саме , тільки при натиснутій клавіщі Alt.

                                     Рис.8

5. Сохранить отредактированное изображение.

 Зберігаю відредаговане зображення

Висновок: Вивчив типові дії при монтажі зображення в Adobe Photoshop.

Похожие материалы

Информация о работе