Вивчення характеристики та особливості використання транзисторно-транзисторних логічних елементів на прикладі серії 155, страница 3

2.  Перевірити наявність позитивного прямокутного імпульса за допомогою осцилографа.

3.  Подавши на один зі входів логічного елемента сигнал з вихода витоку 1, а на другий вход – сигнал 1, знімаємо з осцилографа форму імпульса.

4.  Дослідити форму сигналів на виході при підключенні до виходу опору та ємності навантаження.

Схему проведення досліду наведено на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Схема проведення досліду 4.

Форму сигнала при подачі на вхід сигналів з генератора імпульсів наведено на рис 4.2.

Рис.4.2. Форма сигнала без навантаження.

Підключаємо до вихода логічного елемента опори та ємності навантаження з

1)  Zн = 5 Ом

2)   Zн = 15 Ом

3)  С1 = 30 пФ

4)  С1 = 300 пФ

Форми отриманих сигналів представлені відповідно на рис. 4.3.- 4.6.

Рис. 4.3. Форма сигнала з опором навантаження Zн = 5 Ом.

Рис. 4.4. Форма сигнала з опором навантаження Zн = 15 Ом.

Рис. 4.5. Форма сигнала з ємністю навантаження С1 = 30 пФ.

Рис.4.6. Форма сигнала з ємністю навантаження С1 = 300 пФ.

Висновок: у ході проведення досліду роздивилися вплив активного та ємнісного навантаження на форму вихідного сигналу. Підключення активного навантаження зводить до зменшення амплітуди сигнала, а по задньому фронту – до збільшення вибросу амплітуди. При підключенні ємнісного навантаження збільшується амплітуда викривлення – збільшується довжина заднього фронта та виникають коливання, а це призвело до зменшення амплітуди сигналу. 

Дослід 5. Дослідження розширення логічних можливостей за допомогою схеми “монтажне АБО”.

Мета: Переконатися у можливості розширення логічного елементу та його правильній роботі, дослідити вплив підключенного одиничного навантаження.

Проведення досліду:

1.  До виходу мікросхеми КІЛБ558, на базі якої реалізован логічний елемент 2ТА-2АБО-НІ, підключити одиничне навантаження - один вхід елемента мікросхеми КІЛБ553.

2.  Подаючи на входи отриманого логічного елементу всі можливі комбінації сигналів 0 та 1, за допомогою вольтметру замірили рівень сигналу на виході елементу.

Схему проведення досліду наведено на рис. 5.1.

          Рис. 5.1. Схема проведення досліду 5.

Результати вимірів наведені в таблиці 5.1.

Таблиця 4.1.

№ такту

Uвх1, В

Uвх2, В

Uвх3, В

Uвх4, В

Uвих, В

1

0

0

0

0

4,1

2

0

0

0

4,8

4,1

3

0

0

4,8

0

4,1

4

0

0

4,8

4,8

0

5

0

4,8

0

0

4,1

6

0

4,8

0

4,8

4,1

7

0

4,8

4,8

0

4,1

8

0

4,8

4,8

4,8

0

9

4,8

0

0

0

4,1

10

4,8

0

0

4,8

4,1

11

4,8

0

4,8

0

4,1

12

4,8

0

4,8

4,8

0

13

4,8

4,8

0

0

0

14

4,8

4,8

0

4,8

0

15

4,8

4,8

4,8

0

0

16

4,8

4,8

4,8

4,8

0

Як бачимо, результати вимірювань відповідають логічній функції 2-ТА-2-АБО-НІ. Рівню логічного “0” відповідає напруга 0В, рівню логічної “1” – 4,8В на вході та 4,1В на виході.

Висновок: у ході досліду ми перевірили розширення логічних можливостей логічного елементу за допомогою схеми “монтажне” АБО. Переконались, що  елемент виконує потрібну логічну функцію (у нашому випадку – 2ТАК-2АБО-НІ). Дослідили вплив підключенного одиничного навантаження, за рахунок підключення входа елемента мікросхеми КІЛБ553 (2ТА-НІ) відбуваеться спад амплітуди на 0,7. данний спад амплітуди обумовлений, по перше, впливом навантаження, а по друге, характеристикою реальних елементів мікросхеми.  Отже розширений елемент з підключеним навантаженням більше послаблює сигнал, ніж простий.