Вивчення характеристики та особливості використання транзисторно-транзисторних логічних елементів на прикладі серії 155, страница 2

Дослід 3. Дослідження розширення логічних можливостей за допомогою розширювачів АБО.

Мета: Переконатися у можливості розширення логічного елементу та його правильній роботі.

Проведення досліду:

1.  До входів розширення на АБО елемента мікросхеми К1ЛР551 підключити виходи розширювача мікросхеми К1ЛП551.

2.  Шляхом подачі всіх можливих логічних комбінацій на входи логічного елементу переконатися, що він виконує функцію  2-ТАК-2-АБО-НІ. Замірити амплітуду вихідного сигналу.

Схема проведення досліду представлена на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Розширення можливостей елементу К1ЛР551 за допомогою елементу К1ЛП551.

Тепер, подаючи на входи усі можливі комбінації логічних сигналів, дослідимо роботу елемента. Результати вимірювань наведено в Таблиці 2.1.

Таблиця 3.1.

№ такту

Uвх1, В

Uвх2, В

Uвх3, В

Uвх4, В

Uвих, В

1

0

0

0

0

3,5

2

0

0

0

4,8

0

3

0

0

4,8

0

0

4

0

0

4,8

4,8

0

5

0

4,8

0

0

0

6

0

4,8

0

4,8

0

7

0

4,8

4,8

0

0

8

0

4,8

4,8

4,8

0

9

4,8

0

0

0

3,0

10

4,8

0

0

4,8

0

11

4,8

0

4,8

0

0

12

4,8

0

4,8

4,8

0

13

4,8

4,8

0

0

0

14

4,8

4,8

0

4,8

0

15

4,8

4,8

4,8

0

0

16

4,8

4,8

4,8

4,8

0

Як бачимо, результати вимірювань відповідають логічній функції 2-ТА-2-АБО-НІ. Рівню логічного “0” відповідає напруга 0В, рівню логічної “1” – 4,8В на вході та 3-3,5В на виході.

Висновок: у ході досліду ми перевірили розширення логічних можливостей логічного елементу шляхом використовування виходів розширювача мікросхеми (тобто підключення емітера та колектора одного елементу до відповідно емітера та колектора іншого). Переконались, що при цьому новий елемент виконує потрібну логічну функцію (у нашому випадку – 2ТАК-2АБО-НІ). Визначили, що рівню логічної “1” на виході відповідає 3,0 В – 3,5 В. Данний розбіг значення логічної “1” на вході та виході обумовлене тим, що елементи мікросхеми є реалними, а не ідеальними  Отже розширений елемент більше послаблює сигнал, ніж простий.

Дослід 3. Дослідження елемента індикації на базі логічного елементу з підвищеною навантажувальною здатністю мікросхеми К1ЛБ557.

Мета: Переконатися, що логічний елемент виконує задану функцію, дослідити, при яких значеннях вихідного сигналу  діод випромінює світло, а при яких – не випромінює.

Проведення досліду:

1.  Подати на входи логічного елемента К1ЛБ557 всі можливі комбінації логічних сигналів.

2.  Визначити, у яких випадках світлодіод випромінює світло.

Схему проведення досліду наведено на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Схема проведення досліду 3.

Результати вимірювань наведені в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

№ такту

Uвх1, В

Uвх2, В

Uвих, В

Діод

1

0

0

4,1

-

2

0

1

4,1

-

3

1

0

4,1

-

4

1

1

0

+

Висновок: у ході досліду №5 переконались, що елемент виконує функцію 2ТА-НІ, причому при 0 на виході діод випромінює світло, а при 1 – не випромінює.

Дослід 4. Дослідження працездатності логічного елементу 2ТА-НІ мікросхеми К1ЛБ553 у динамічному режимі роботи.

Мета: Переконатися, що поданий елемент виконує функцію 2ТА-НІ та дослідити вплив опіру та ємкості навантаження на форму вихідних сигналів.

Проведення досліду:

1.  Встановити частоту  f = 10 кГц., амплітуду Аu  = +4В, довжину імпульсу tu = 10 кГц.