Аналіз функцій переривань MS-DOS (Звіт з лабораторної роботи № 4)

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Національний Технічний Університет

«Харківський Політехнічний Інститут»

Звіт

з лабораторної роботи № 4

з дисципліни «системного програмування»

Виконав:  студент

групи КІТ-14б     

Самітов М. Б.      

Викладачі:           

Закоротний О. Ю.

Ріттер А. В.                   

Харків-2006 р.

Тема: Аналіз функцій переривань MS-DOS.

Ціль роботи: ознайомитися з функціями перериваннями MS-DOS, вивчення механізму переривань, пошук крапок входу.

Індивідуальне завдання:

функція 4Ch INT 21h.

Хід виконання роботи:

Лістінг машинних кодів:

-a

1CC3:0100 mov ah,4c

1CC3:0102 int 21

-t  40

AX=4C00  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=1CC3  ES=1CC3  SS=1CC3  CS=1CC3  IP=0102   NV UP EI PL NZ NA PO NC

1CC3:0102 CD21          INT   21                                

AX=4C00  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFE8  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=1CC3  ES=1CC3  SS=1CC3  CS=00C9  IP=0FB2   NV UP DI PL NZ NA PO NC

00C9:0FB2 EB03          JMP   0FB7                              

...

AX=4C00  BX=0001  CX=0000  DX=0000  SP=07A0  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=00C9  ES=1CC3  SS=00C9  CS=066D  IP=428A   NV UP EI PL NZ NA PO NC

066D:428A 8ADC          MOV   BL,AH                             

AX=4C00  BX=004C  CX=0000  DX=0000  SP=07A0  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=00C9  ES=1CC3  SS=00C9  CS=066D  IP=428C   NV UP EI PL NZ NA PO NC

066D:428C D1E3          SHL   BX,1                              

...                              

AX=5D0A  BX=0098  CX=0000  DX=0000  SP=0920  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=00C9  ES=1CC3  SS=00C9  CS=066D  IP=4312   NV UP EI PL ZR NA PE NC

066D:4312 2E            CS:                                     

066D:4313 8B9FE23F      MOV   BX,[BX+3FE2]                       CS:407A=A150

AX=5D0A  BX=A150  CX=0000  DX=0000  SP=0920  BP=0000  SI=0000  DI=0000 

DS=00C9  ES=1CC3  SS=00C9  CS=066D  IP=4317   NV UP EI PL ZR NA PE NC

066D:4317 36            SS:                                     

066D:4318 871EEA05      XCHG  BX,[05EA]                          SS:05EA=A991

-u 066d:a150

066D:A150 32E4          XOR   AH,AH                             

066D:A152 36            SS:                                     

066D:A153 86264D03      XCHG  AH,[034D]                         

066D:A157 0AE4          OR    AH,AH                              

066D:A159 36            SS:                                     

066D:A15A C6067C0500    MOV   BYTE PTR [057C],00                

066D:A15F 7406          JZ    A167                              

066D:A161 36            SS:                                      

066D:A162 C6067C0501    MOV   BYTE PTR [057C],01                

066D:A167 E88DA2        CALL  43F7                              

066D:A16A 36            SS:                                     

066D:A16B FF363003      PUSH  [0330]                             

066D:A16F 8F4414        POP   [SI+14]                           

066D:A172 EB08          JMP   A17C                              

066D:A174 32C0          XOR   AL,AL                             

066D:A176 36            SS:                                      

066D:A177 C6067C0500    MOV   BYTE PTR [057C],00                

066D:A17C 36            SS:                                     

066D:A17D 8A267C05      MOV   AH,[057C]                         

066D:A181 36            SS:                                      

066D:A182 A33403        MOV   [0334],AX                         

066D:A185 E86FA2        CALL  43F7                              

066D:A188 8E5C14        MOV   DS,[SI+14]                        

066D:A18B 33C0          XOR   AX,AX                              

066D:A18D 8EC0          MOV   ES,AX                             

066D:A18F BE0A00        MOV   SI,000A                           

066D:A192 BF8800        MOV   DI,0088                           

066D:A195 A5            MOVSW                                    

066D:A196 A5            MOVSW                                   

066D:A197 A5            MOVSW                                   

066D:A198 A5            MOVSW                                   

066D:A199 A5            MOVSW                                   

066D:A19A A5            MOVSW                                   

066D:A19B E957F8        JMP   99F5                              

066D:A19E 50            PUSH  AX                                

066D:A19F 36            SS:                                     

066D:A1A0 A10013        MOV   AX,[1300]                         

066D:A1A3 36            SS:                                     

066D:A1A4 0B060213      OR    AX,[1302]                         

066D:A1A8 7405          JZ    A1AF                              

066D:A1AA 36            SS:                                     

066D:A1AB FF1E0013      CALL  FAR [1300]                        

066D:A1AF 58            POP   AX                                

066D:A1B0 C3            RET                                     

-q

Висновок: ознайомились з функціями перериваннями MS-DOS, вивчили механізм переривань, навчилися шукати крапок входу.

Похожие материалы

Информация о работе