Типи і особливості роботи висячих конструкцій. Металеві конструкції висотних споруд і багатоповерхових будов, страница 3

Такі куполи розраховують за безмоментною теорією як суцільні осесиметричні оболонки, визначаючи меридіональні ті кільцеві зусилля. Плоскі грані багатогранника – це конструктивно окремі плоскі рамки, з’єднані болтами.

Купол може бути також двосітчастим, це дуже жорстка конструкція, діаметр якої досягає 600 м і більше.

Рис. 107. Складчасті покриття : а – схема перерізу

                                  б – фрагмент плану

                                   в – схеми граней складок

Рис. 108. Циліндричні сітчасті оболонки: а – з ромбічною сіткою, розрахункова

                                                                             схема оболонок

                                                                                  б – сітка з поздовжніми і 

                                                                             поперечними стержнями

Рис. 109. Сітчасті оболонки: а – створенні висіканням із сферичної поверхні

    б – створенні висіканням із поверхні

    гіперболічного параболоїда

Рис. 110. Ребристий купол:        

1 – опорне кільце                4 – прогони

2 – ребро                              5 - покриття

3 – зв’язки                              б – розрахункова схема ребер купола /арка із

     затяжкою/

Рис. 111. Ребристо – кільцевий купол: а- жорсткий вузол б – розрахункова схема 1 – ребро купола 2 – кільцевий прогін 3 - накладка

Рис. 112. Сітчастий купол

4.3. Металеві конструкції висотних споруд і багатоповерхових будов

4.3.1. Призначення, класифікація й особливості роботи висотних споруд

Висотними називають споруди, висота яких значно перевищує їх розміри у поперечному напрямку.

До них відносяться: опори антенних споруд зв’язку, опори ліній електропередач/ЛЕП/, вентиляційні та димові труби, маяки та шахтні копри, водонапірні башти.

      Найчастіше висотні споруди зустрічаються у вигляді башт і щогл.

Башта – це висотна споруда, що жорстко закріплена у фундаменті.

Щогла – висотна споруда, жорсткість якої забезпечується системою відтяжок. Можуть бути й комбіновані системи.

      Висотні споруди працюють, в основному, на сприйняття горизонтального навантаження – вітру, але є споруди зі значним вертикальним навантаженням.

4.3.2. Навантаження і впливи на висотні споруди.

Власна маса конструкцій попередньо приймається за даними досвіду проектування таких споруд. Корисне навантаження визначається проектним завданням.

      Вітрове навантаження залежить не тільки від швидкісного напору, а й від форми та габаритів самої споруди, визначають згідно з [8].

      Вітрове навантаження визначають як суму середньої Wm і пульсаційної Wр складової.

Середню складову швидкісного напору вітру визначають як звичайно. Нормативне значення пульсаційної складової вітрового навантаження залежно від висоти споруди знаходять за формулою:

Wр = Wm ζ υ,

де ζ – коефіцієнт пульсації, визначається за  [8].

     υ – коефіцієнт просторової кореляції пульсацій тиску вітру, який враховує напрямок повітряних поверхонь /0,4...0,95/.

      Крім того, при проектуванні ЛЕП, щогл треба враховувати навантаження від ожеледі та температурні впливи при цьому.

ПИТАННЯ

1.  Вузли просторових конструкції покриття [ 1, с.424-426] .

2.  Оболонки і куполи [ 1, с.426-436] .

3.  Типи й особливості роботи висячих конструкцій [ 1, с.439-440] .

4.  Робота і розрахунок гнучких ниток [ 1, с.441-442] .

5.  Однопоясні висячі покриття [ 1, с.439-442] .

6.  Двопоясні висячі системи, тросові ферми, сідлоподібні та комбіновані системи, покриття із жорсткими нитками [ 1, с.442-443] .

7.  Мембранні покриття і перехресні системи [ 1, с.444-448] .

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Великі прольоти  (прогони) будинків – найбільша відстань між поздовжніми рядами колон каркасу будинку (24 і більше метрів).

Вогнетривкість сталі – здатність вподовж визначеного терміну зберігати свої фізичні властивості (твердість, міцність, пружність, тощо).

Несучі конструкції – елементи каркасу будинку, які сприймають основні постійні, короткочасні та технологічні навантаження і передають їх на фундаменти та основу.

Спеціальні конструкції – доменні печі, антени, телескопи, радари, резервуари,башти, щогли, великопрогонові просторові покриття і т.п.

Транспортабельність конструкцій  -  можливість перевезення конструкцій від місця виготовлення до місця монтажу звичайними видами транспорту – автомобільним , залізничним, водним, тощо.

Рекомендована література.

1. СНиП 2 - 23 - 81* Стальные конструкции - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1990 / 96c.

2. СНиП 2 .01.07 - 85 Нагрузки и воздействия - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1986 / 35с.

3. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

4.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с