Типи і особливості роботи висячих конструкцій, страница 4

Вирішальним фактором підвищення продуктивності праці є серійність виготовлення конструкцій. В цьому випадку можливе застосування нової техніки, підвищується кваліфікація робітників.

            Структура вартості виготовлення конструкцій:

            Матеріал 65-70%

            Заробітна плата 6-8%

            Цехові витрати 14-18%

            Загальнозаводські витрати 4-6%

Внутрішні витрати виробництва 4-10%

Накладні витрати становлять близько 400% до основної заробітної плати.

Структура вартості при монтажі:

            Транспортно-складські витрати 10%, обслуговування механізмів 15, монтаж 60%, зварювальні роботи 12%, інші 30%

            Оптимальну конструкцію вибирають внаслідок варіантного проектування.

Вартість конструкції, що привезена на приобєктний склад, визначається за формулою:

Сп  = Сом+аТ(1+Кн)+СеЗВ+П+СТР ,

де Сом , Се , СЗВ , СТР , - вартість основних матеріалів, енергії, зовнішніх витрат та транспорту.

аТ – зарплата робітників на основних операціях  (а – середньогодинна зарплата,

Т – трудомісткість

Кн – коефіцієнт накладних витрат Кн = 4

П – плановий прибуток /15% повної собі вартості виготовлення/.

а = 0,82 крб./т                Се = 3,1 крб./т                      СЗВ = 3,13 крб./т.

Вартість конструкції, що встановлена у проектне положення:

С = (СпмнКп   ,

де См – вартість монтажу

    Кн – коефіцієнт прибутку.

Для оцінювання варіантів використовують показник зведених витрат ( крб./т), в яких, крім вартості встановленої на місце конструкції, враховують і експлуатаційні витрати:

ПВ = С+Ензм)+Е  ,

де Ен – нормативний коефіцієнт економічної ефективності /Ен = 0,12/

Фзм – питомі вартості основних і оборотних коштів заводів і будівельних організацій

Е – експлуатаційні витрати /на ремонт/

5. 2. Основні напрямки підвищення ефективності МК

Основні напрямки зниження вартості конструкцій:

1.   Зниження маси конструкції /використання раціональних форм, застосування матеріалів високої міцності/.

2.  Зниження трудомісткості виготовлення конструкцій.

3.  Уніфікація та типізація конструкцій.

ПИТАННЯ

1. Техніко-економічна оцінка проектних рішень МК .

2. . Основні напрямки підвищення ефективності МК .

3.Призначення , класифікація та особливості роботи висотних споруд

[ 1, с.501-504] .

4.  Навантаження і впливи на висотні споруди [ 1, с.504-506] .

5.  Проектування башт [ 1, с.506-511] .

6.  Проектування щогл [ 1, с.511-517] .

7.  Особливості проектування каркасів висотних споруд.

5. ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

            5.1. Техніко-економічна оцінка проектних рішень МК .

            5.2. Основні напрямки підвищення ефективності МК .

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Великі прольоти  (прогони) будинків – найбільша відстань між поздовжніми рядами колон каркасу будинку (24 і більше метрів).

Вогнетривкість сталі – здатність вподовж визначеного терміну зберігати свої фізичні властивості (твердість, міцність, пружність, тощо).

Несучі конструкції – елементи каркасу будинку, які сприймають основні постійні, короткочасні та технологічні навантаження і передають їх на фундаменти та основу.

Спеціальні конструкції – доменні печі, антени, телескопи, радари, резервуари,башти, щогли, великопрогонові просторові покриття і т.п.

Транспортабельність конструкцій  -  можливість перевезення конструкцій від місця виготовлення до місця монтажу звичайними видами транспорту – автомобільним , залізничним, водним, тощо.

Рекомендована література.

1. СНиП 2 - 23 - 81* Стальные конструкции - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1990 / 96c.

2. СНиП 2 .01.07 - 85 Нагрузки и воздействия - М., ЦИТП Госстроя СССР, 1986 / 35с.

3. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

4.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с