Технологія та організація будівництва цеху по виробництву збірних залізобетонних конструкцій в м. Конотоп, страница 5

Qк.фм =10,5+0,65=11,78т – монтажна маса кроквяної ферми;

Qп.км=2,7+0,2=2,9т – монтажна маса плити покриття.

3.5.3 Визначення монтажної висоти підйому гака крану.

  Висота підйому гаку над рівнем встановлення крану при монтажі елементів конструкцій визначається по формулі:

Нм=h0+ h3+ hе+ hс;

Де - h0 – висота опори на яку встановлюється монтуємий елемент, м;

h3 – перевищення нижньої частини монтуємого елементу над рівнем опори перед опусканням його на проектну відмітку (запас по висоті , приймаємо не менше 0,5м);

hе – висота елементу у монтажному положенні, м;

hс – розрахункова висота стропуючого пристрою.

Нк м=0,5+12,6+1,5=14,6м – для колон;

Нп б м=8,8+0,5+1,26+3,2=13,76 – для підкранової балки;

Нп ф. м=12,6+0,5+2,2+2,8=18,1м – для під кроквяної ферми;

Нк.ф. м=13,2+0,5+3,3+3,5=20,5м – для кроквяної ферми;

Нпл. м=16,5+0,5+0,3+2,1=19,4 – для плит покриття.

       3.5.4 Визначення монтажного вильоту стріли крану.

  Монтажний виліт стріли крану визначають із умов мінімального приближення крану до місця встановлення (опори) конструкції і залежить від кількості монтуємих елементів з однієї стоянки.

Мінімальний виліт стріли, виходячи з умов безпечного приближення крану до осей колон, визначають для крайньої колони по формулі:

Lмmin=а+1+Rx=0.8+1+3.8=5.6м.

Для середньої колони:

Lмmin=а/2+1+Rx=0,9/2+1+3,8=5,25м.

Де а – ширина колони, м;

1 – один зазор між поворотною частиною крану ,м;

Rx – радіус задньої поворотної частини крану , м;

Максимальний виліт стріли крану визначається в залежності від схеми монтажу, кількості монтуємих елементів з однієї стоянки.

Необхідна довжина гуська  lг  для монтажу плит покриття визначають по формулі:

lг=(в/2+ l4)/cosb=(6/2+1)/cos200=4.3м.

l4 – відстань від осі обертання гуська до зовнішньої грані ближньої до крану опори монтуємого елементу, приймаємо 1м;

b - кут нахилу гуська до горизонту , приймаємо 200.

Необхідна довжина стріли обладнаної гуськом  l при розміщенні її вздовж осі прогону;

  Необхідний виліт гака крану lнеоб.з врахуванням гуська складає:

lнеоб= l *cosg+ lг *cosb+с;

де g - кут нахилу основної стріли  до горизонту приймаємо 800.

lнеоб=27,15* cos800+4,3* cos200+1,33=10,1м

3.5.5 Вибір монтажного крану.

Для монтажу конструкцій і елементів розглянемо два крани: СКГ – 40 і ДЕК – 50 .

Початкові дані для визначення собівартості машинозмін і опосереднені витрати праці на машино – годину стрілових кранів.

Моделі кранів

Оптова ціна, тис.    грн..

Інвентарно розрахункова вартість грн.

Річні витрати

Одночасові витрати грн.

поточні

Амортизаційні відчислення

Транспорту

вання

Монтаж

демонтаж

всьго

Утримання обслуговуючого пресоналу

%

Грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

СКГ -40

45500

51000

12,5

7012

53

930

983

1,36

 

ДЕК - 50

62200

69700

10,9

8357

53

1067

1120

1,36

 

Експлуатаційні витрати на маш.-люд грн..

Опосередковані витр. Праці на маш-год. Люд.год.

Трудомісткість транспортування крана люд.дн.

Трудомісткість монтажу крана люд.дн.

Трудомісткість демонтажу крана люд.дн.

 

Тех. Обслг. і поточний ремонт

Заміна і ремонт змінного оснащення

Енергетичні матеріали

Мастильні матеріали

всього

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 
 

3

0,2

0,45

0,09

5,10

2,17

48

12

8

 

3,2

0,25

0,55

0,11

5,47

2,38

71

20

15

 
 

Висновок: Кран СКГ – 40 має кращі показники від крана ДЕК – 50. В зв’язку з цим для монтажу елементів будемо використовувати кран СКГ – 40.