Технологія та організація будівництва цеху по виробництву збірних залізобетонних конструкцій в м. Конотоп, страница 2

3.4 Вибір методів виконання робіт та рішень по організації поточного зведення об’єкту.    

Головний корпус представляє одноповерхову будівлю із трьох прогонів 18+24+18м, довжиною 144м. Каркас будинку із збірних залізобетонних колон , покриття по залізобетонним безроскісним фермам зі збірних ребристих  залізобетонних панелей 3х6м.

Загальний напрямок монтажу конструкцій головного корпусу від осі 1 до осі 25. Монтаж залізобетонних конструкцій виконувати змішаним методом , прийняти за захватку 1 температурний блок.

Роботи по зведенню промислових будівель поділяють на підготовчий період та основний.

В підготовчий період входять роботи по організації будівельного майданчика:

- розчищення та підготовка будівельного майданчику;

- геодезичне розбивання 5;

- улаштування тимчасових будівель та споруд ;

- прокладання підземних комунікацій в зоні виконання монтажних робіт;

-  підведення електроенергії та води до місць користування;

Основний період будівництва поділяється  на чотири технологічні стадії:

1.  Зведення підземної частини будівлі:

а) виривання котлованів під фундаменти і забивання паль;

б) монтаж фундаментів та фундаментних балок;

в) підготовка під підлоги.

2.  Зведення надземної частини будівлі:

а) монтаж каркасу будівлі з замонолічуванням стиків;

б) цегляна кладка перегородок.

3.  Улаштування покрівлі

4.  Після монтажні роботи

а) влаштування чистих підлог, пандусів, замощення;

б) штукатурні роботи;

в) малярні роботи;

г) монтаж технічного обладнання;

д) пуско – налагоджувальні роботи.

Земляні роботи включають слідуючи робочі процеси: розроблення котлованів , зворотну засипку пазух між стінками фундаменту та похилами котловану з розробленням та ущільненням ґрунту. Для виробництва земляних робіт підбираємо слідуючи машини та механізми: бульдозер Д – 535, пневматичні трамбівки ПТР –1, екскаватор ЄО –5015А.

Для проведення пальових робіт використовуємо копер на базі трактора з обладнанням марки СП – 67.

Після забивання паль необхідно вирівняти верх паль під одну відмітку. Під всіма ростверками виконати  бетонну підготовку із бетону В 3,5 (М50) товщиною 100мм ширше  підошви ростверку в кожну сторону на 100мм. Після улаштування підготовки улаштовуємо монолітний ростверк . Фундаментні балки укладаємо на цементно - піщаний розчин М 150 товщиною 20мм. Зазори між торцем фундаментних балок і фундаментами заливаємо цементним розчином. На ділянках між фундаментними балками , в границях підколонників  під стіни виконати набетонку із бетону В 12,5 (М 150). По фундаментним балкам на відмітці  -0,030м виконати гідроізоляцію із шару цементно піщаного розчину складу 1:2 товщиною 20мм. Для проведення бетонних робіт використати слідуючи машини і механізми: кран КС – 3562, глибинний вібратор з гнучким валом марки ІВ – 47, самоскид ЗИЛ – ММЗ – 555.

Збірні конструкції складують на приоб’єктних складах безпосередньо на будівельному майданчику в зоні дії монтажного крану. Монтаж всіх збірних конструкцій для проектуємого будинку виконується одним і тим же краном СКГ – 40. Підйом елементів відбувається в два прийоми: з початку на 20....30см від основи , з затримуванням елемента у підвішеному положенні для перевірки правильності і надійності стропування; потім підіймають на висоту, перевищуючу відмітку опори на 0,5м. Після цього конструкцію на мінімальній швидкості опускають і наводять на опору. Великорозмірні конструкції, які мають велику парусність утримують від розкачування при підйомі за допомогою відтяжок. Монтаж конструкцій каркасу виконують в такій послідовності. Осі нижніх кінців колон наводять  на риски розбивочних осей , розташованих на уже встановлених фундаментах, верхні кінці колон вирівнюють по двом взаємно перпендикулярним напрямам відносно розбивочних осей. Фіксація проектного положення колон забезпечується за допомогою кондукторів, які знімаються після повного закріплення колон. Монтаж  конструкцій на колони допускається тільки після замонолічування колони в стаканах та досягнення бетоном міцності вказаної в проекті, а при відсутності таких вказівок не нижче 70% проектної. Після досягнення бетоном заданої міцності на колони монтують контурні залізобетоні елементи. Для цього біля колон в першому прогоні влаштовують драбини і монтажні риштування. Монтажний кран рухається по середині прогону і монтує контурні залізобетонні елементи в першому прогоні будівлі. Кроквяні ферми вивіряють і тимчасово закріплюють за допомогою інвентарних розпірок на кінцях, які влаштовують на верхньому поясі конструкції. Для ферм прогоном 18м приймаємо одну розпірку, 24м – дві. Риски низу ферми суміщають з рисками на оголовку колони при монтажі, закріплюють на анкерних болтах, а підкроквяні ферми – електрозварюванням закладних деталей і розкріплюють розчалками. Розпірки між фермами знімають після кінцевого закріплення ферм і укладання плит покриття. Вивірювання бокових граней ферми виконуємо за допомогою виска. Тимчасове закріплення ферм крім розпірок виконують за допомогою кондукторів, розміщених на оголовках колон. Регулювальними гвинтами кондукторів ферму переміщують до повного співпадання осьових рисок. Монтаж залізобетонних підкроквяних ферм слідує виконувати за допомогою траверси КГ Головміськбуду, 7016 – 17, а кроквяних ферм дистанційної траверси , Промстальконструкції.