Технологія та організація будівництва житлового будинку на території міста Суми, страница 5

    Монтажні та верхолазні роботи на відкритому повітрі при силі вітру в 6 балів і більше при ожеледиці, сильному та дощі не допускається.

3.7 Будівельний генеральний план.

    Будівельний генеральний план розробляється у відповідності до ДБН-А 3.1-5-96 ″ Організація будівельного виробництва ″ склад та зміст повинен відповідати другій стадії розробки організаційно-технологічній документації.

ПВР- проекту виконання робіт.

    Організаційно-технологічна ситуація будь-якого будівельного генерального плану повинна, чітко відображати такі умови, які дозволяли створювати нормальні умови на даному майданчику з метою введення об’єктів будівництва в заданий строк або достроково.

    Як правило будівельний генеральний план формується з п’яти основних складових:

-  Організаційно-виробничої

-  Господарсько-складської

-  Адміністративно-побутова

-  Енерго-водопостачальна

-  Транспортна дільниця

    Для визначення цих дільниць, як за місцем їх розташування так і за розмірами, слід виконувати схему будівельного генерального плану, і після розрахунків провести уточнення та конкретну прив’язку його елементів.

    Схема будівельного генерального плану, що розробляється на даному об’єкті, повинна мати чітке відображення раніш вибраних методів робіт та прийнятого комплекту будівельних машин та механізмів.

3.7.1 Розрахунок тимчасових

адміністративних приміщень.

    Приймаючи основні теоретичні положення підбирають відповідну номенклатуру тимчасових адміністративно побутових приміщень.

    Після цього їх групують за призначенням:

-  адміністративні

-  санітарно-побутові

-  житлові та культурно-побутові.

    Розрахунок конкретної площі адміністративно-побутових споруд ведеться за N- максимальною чисельність працюючих включаючи  N- робітників основного виробництва, N- робітників не основного виробництва (15-20% від N)

  N- Інженерно технічних працівників (8-9% від N; N)

  N- Службовці (3-5% від N; N)

  N- Молодшого обслуговуючого персоналу (2-3% від N; N)

    =( N+ N+  N+ N+ N)*1.05чол.=(35+7+4+2+1)*

     *1.05=52чол.

    =

      - норма площі на одного працюючого

     - коеф. використання площі з метою скорочення розрахунків тимчасових будівель застосовуємо таб. метод.

                                                 Таб.3.7.1 

N

П/П

Група і тип тимчасових приміщень та споруд

Nмах-число прац.

Чол.

nод-норма площі на одного чол.

Кв.п-коеф.

вико-

риста-

ня площі

Sб-площа примі-щень

Кпр-прий-

нята

пло-ща

Серія

(тип)

булинку

1

Контора виробнича

52

0.5

1.0

26

16

Серія -1

2

Диспетчерська

52

0.2

1.0

10.4

10

Серія -4

3

Душова

52

0.5

0.5

13

13

Інд.

4

Туалети

52

0.1

1.0

5.2

6

Інд.

5

Їдальня

52

1

0.5

26

24

Серія -6

6

Гардероб

52

0.9

0.5

23.4

16

Серія -2

7

Мед. пункт

52

0.5

0.4

10.4

10

Інд.

 


3.7.2 Розрахунок площ складів.

    В складі ПВР- проекту виконання робіт, на відміну ПОБ, визначення розмірів складів та площадок виконується більш детально. При цьому розрахунку розмірів потрібних площ ведеться по кожній групі матеріалів окремо. В процесі проектування складів та площадок, як правило, треба вирішити наступні задачі:

    - Визначити Мз – загальну масу даного матеріалу за виданими їх збереження

    - установити Тнд  - тривалість витрат матеріалу відносно до ОКП.

    - підібрати Nзб – норми збереження матеріалу на 1м2 складу та його Nз – норми запасу в днях.

    - знайти відповідні коефіцієнти, а саме