Технологія та організація будівництва житлового будинку на території міста Суми, страница 4

назначається з настилу вимог: бетонування кожної наступної ділянки повинно проводиться до початку затвердіння бетонної суміші в поперечній смузі.

    Для досягнення проектної товщини плити застосовують маячні рейки. Бетонування виконується рівномірно горизонтальними шарами. Утеплення бетону виконується глибинними або поверхневими вібраторами.

    Крок перестановки глибинних вібраторів не повинен перевищувати півтора радіуса їх ділянки, а глибина занурення глибинного вібратора в бетонну суміш повинна забезпечувати поглиблення його в раніш укладений шар на5-10см.

    Вирівнювання та загладжування поверхонь перекриттів виконується правилом та гладилками. Будівельники переміщуються по ходовим настилам шириною не менше 0.6м, місця розташування яких встановлюється проектом виконання робіт.

    Роботи по бетонуванню ребристих перекриттів виконується в дві зміни в кількості 8 чоловік в зміну. Заходи по уходу за бетоном, порядок та строки їх виконання, контроль за виконанням цих заходів, а також влаштування робочих швів виконується з виконується відповідно з нормами СНиП 3-15-76

    Розробка лісів та опалубки перекриттів маже виконуватись після досягнення бетоном не менше 70% проектної міцності. В надземний цикл також входить

мурування стін, установлення маршів-площадок, монтаж

структури.

    Покрівельні роботи: укладання плит типу ″сендвіч″.

    Опоряджувальні роботи: малярні, штукатурні, влаштування підлог, монтаж дверей, вікон, встановлення скляної стіни.

    Спеціальні роботи вклячають: опалення та вентиляція, водопровід, каналізація та електромонтажні роботи.

3.6.1 Розробка технологічної карти на монтаж

структури.

    Технологічна карта розроблена на монтаж структурних блоків виставкового павільйону. Структурне покриття для легшого монтажу ділимо на 9 блоків.

    Блоки виготовляються на землі на стендах для їх швидкого та якісного монтажу з використанням механізації та контролем за виготовлення. Для збирання блоків використовуємо кран МКГ-16. після збирання блоків на землі краном СКГ-63 блок переміщується на проектне положення і монтується. Підйом блоків виконується за допомогою траверси ПИ ″Промстальконструкция″.В такій послідовності монтуються всі інші блоки.

    Календарний графік монтажу структурних блоків приводиться на листі технологічної карти, там де показується тривалість виконання робіт. Роботи виконуються однією бригадою з 6 чоловік з яких 5 зварювальники і 1 машиніст крана. Вони виготовляють блоки і монтують їх.

    В технологічній карті наведено відомість потреб в механізмах, інструментах та інвентарю монтажників та електрозварювальників. Також в технологічній карті наведено технічні характеристики кранів СКГ-16, СКГ-63 схему монтажу блоків і строповку блоків.

3.6.2 Техніка безпеки монтажних

робіт.

    Монтажні роботи необхідно виконувати в відповідності з проектом виконання робіт, що включає в технологічну послідовність операцій та організацію робочих місць, а також перелік необхідних застосувань для безпечного виконання робіт.

    Виконання робіт на висоті більше 1.5м повинно вестись робочими тільки в страхувальних поясах. Монтажники, що мають стан роботи менше року та розряд не нижче 3-го до роботи на висоті не допускається.

    До роботи з пневматичними та електрифікованим інструментом допускається особи, що пройшли навчання та інструктаж з техніки безпеки. Підмості, ліса та інші засоби підмащення повинні бути інвентарними та виготовленні по типовому проекту. Керівництво монтажем конструкцій відводиться досвідченим інженерно-технологічним працівникам.

    Стропування монтажних конструкцій, що мають недостатню жорсткість необхідно тимчасова підсилювати для підйому. Конструкції при переміщенні краном повинні утримуватись

від розкачування відтяжками, з пенькового канату, або тонкого тросу.

    Забороняється пересування конструкцій після їх влаштування та зняття захватних пристосувань. При підйомі

елементів обов’язково організовують сигналізацію. При підйомі конструкцій з транспортних засобів забороняється їх транспортування над кабіною водія.