Технологія та організація будівництва житлового будинку на території міста Суми, страница 3

3.4 Вибір методів виконання робіт та рішень по організації поточного зведення об’єкту.

    Використовуючи об’ємно-конструктивну характеристику об’єкту, підбираючи методи виконання будівельно-монтажних робіт, основні будівельні машини та механізми, оформлення в табличній формі з посиланням на будівельні норми, типові технологічні карти, і деяких випадках на РЕКН-99 та РЕКН-2000.

                                               Таб.3.4

N

П/П

Найменування основних спеціалізованих

            потоків

Основні маш.

та механізми

1

         Нульовий цикл.

1.1  Планування площ. Бульдозером

1.2  Розробка ґрунту в котлованах

екскаватором з ковшем 0.65м3

1.3  Ущільнення ґрунту пневматичними

трамбівками.

 Бульдозер

ДЗ18 179кВт

Екскаватор

9-652Б

Пневматична

трамбовка

 2

        Підземна частина

2.1 Укладання фундаментів, колон

та установлення блоків стін підвалу.

Кран МКГ-16

 3

        Надземна частина

3.1 Улаштування монолітних колон,

перекриття ребристих, монолітних

балок

3.2 Монтаж структури.

Кран  МКГ-16

Кран СКГ-63


3.5 Вибір комплектів будівельних

машин та обладнання.

    У зв’язку з тим, що конструкція має велику вагу і потрібен великий виліт стріли беремо кран СКГ-63 без підрахунку.

    Технічні характеристики:

   - Висота підйому          мах/міп   47.6/30.32м

   - Виліт стріли            мах/міп   21/9.5м

   - Вантажопідйомність      мах/міп   18/8т

   - Швидкість підйому крюка           2.6м/хв.

Висота підйому       Н=8.4+0.5+3.3+7.7=20м.

Вантажопідйомність   Q=8+0.8+0.5=9.3т.

Виліт стріли         L=7+0.5+1.1=8.6м.


Калькуляція трудових витрах

Шифр

ЕНиР

Найменування

Робіт по ЕНир

Один.

вим.

Об’єм

робіт

Нормативні

витр.праці

На од.вим

Витрати праці на весь тмоооові

Розцінка на од.вии

Роб.грн

Зарпл.на весь об’єт грн

Бригади

6-162

  Збирання кар-

  касу структури з

  окремих стержнів

  d до 18мм з зва-

  рюванням

45

16

   720

12-22

   549-9

6р-1

4р-1

3р-1

Мш.кр 1

УН87-

5-1

ОАС

  Монтаж струк-

  тури

45

4.79

215.55

3-17

142-7

6р-1

4р-1

3р-1

Мш.кр 1


3.6 Технологія виконання будівельних процесів

з розробкою технологічної карти

  

 Дана технологічна карта на монтаж структурного покриття ведеться по циклам: підготовчий період, нульовий,покрівля, опоряджувальні роботи та спеціальні роботи.

    В підготовчий період входить: планування площ бульдозером ДЗ-18

    Нульовий цикл включає: розробку ґрунту в котловані екскаватором Э-625Б, ущільнення ґрунту пневмотрамбовками, укладання фундаментів під колони і установлення стін підвалів ведеться краном МКГ-16 та гідроізоляція фундаментів.

    Надземний цикл включає: улаштування монолітних колон, балок, перекриття. Для цих робіт вибираємо пропорційне транспортування бетонної суміші від центральної бетонозмішувальної установки до місця будівництва складається з двох етапів. На першому етапі відбувається горизонтальне переміщення суміші на об’єктах в ємкостях. На другому етапі ємкість з бетонною сумішшю подається краном СКГ-63 безпосередньо до місця укладання. Опалубку і опалубочні роботи виконують відповідно до ГОСТ 28478-79 ″ Опалубка для возведения монолітних бетонних и железобетонних конструкций ″, а також СНиП 3.03.01-87 ″ Несущие и ограждающие конструкции ″.

    Зведення монолітних конструкцій ведеться в інвентарні опалубці. Бетонування перекриттів ведеться по захваткам. Розміри захваток приймаються з врахуванням вимог бетонування. Границями захваток служать робочі шви, котрі робляться в напрямку, паралельному другорядним балкам.

    Бетонування ведеться захватками полосами, ширина яких