Технологія та організація будівництва житлового будинку на території міста Суми

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 3

Технологія та організація

будівництва

3.1 Умови будівництва

Будівництво здійснюється на території міста Суми по вулиці Кирова 160 в СНАУ. Рельєф місцевості рівний ґрунти переважно піски жовті, пилуваті.

    Будівництво ведеться в 2 кліматичному районі. Розрахункова температура найбільш холодних діб -25С, п’ятиденки -24С, глибина промерзання ґрунту 1.2м

    Технологія та організація будівництва розробляється з використанням новітніх досягнень у будівельному виробництві і полягає в принципах індустріалізації будівництва вдосконалення методів та форм його організації.

    Поблизу будівельного майданчика знаходяться вже існуючі природні копалини, які можна використовувати при будівництві. Забезпечення будівництва будівельними матеріалами проводиться з заводів які розташовані на відстані 20-30км від місця будівництва.

    Будівництво здійснює ген підрядна організація ″ Суми буд. ″ яка має велику потужність, як будівельних машин, та працівників. На будівельний майданчик завозять тимчасові приміщення для працівників та зберігання інвентарю та інструментів.

          3.2 Обґрунтування термінів будівництва.

Термін будівництва визначаємо згідно СНиП 1.04.03-85

″ Норми продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (стр.124 пункт 1) ″ збільшення площі складає

    (2350-2000)*100/2340=14.53%

    Приріст до норми проводження будівництва складає

    14.52*0.3=4.35%

    Термін будівництва  з врахуванням екстраполяції складає

    Т=9*(100+4.35)/100=9.7міс

норми

Назва

загальна

Підгот.

період

Монт.

Облаб.

Норма-

тивна

Виставкова площа 2000м2

бдівля двохповерхова

каркас  з/б збірний  стіни цегляні

9

2

Розраху-кава

Виставкова площа 2340м2

Будівля двохповерхова,

Каркас монолітний з/б.

9.7

2.1

     3.3 Визначення складу та об’ємів

    будівельно-монтажних робіт.

    Використовуючи об’ємно-конструктивну характеристику об’єкту, підбираючи методи виконання будівельно-монтажних робіт, основні будівельні машини та механізми в табличній формі. В обов’язковому порядку треба посилатися н будівельні норми, типові технологічні карти і в деяких випадках на РЕКН-99 та РЕКН(р)-2000.

    Вибір методів виконання робіт слід здійснювати за спеціальними потоками.

Відомість підрахунку об’ємів

робіт та потреб в ресурсах.

                                                 Таб.3.3

Похожие материалы

Информация о работе