Технологія та організація будівництва ангара для стоянки і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки прогоном 30 метрів, страница 8

- забороняється виконання монтажних робіт на висоті у відкритих місцях при силі вітру більше 6 балів а також в дощ та грозу.

        Для попередження падіння робочих з висоти повинні бути встановлені інвентарні підмостки або тимчасові містки з огородженням робочого місця при його розміщенні вище 1 м від рівня підлоги. Перехід по балках без страховочного канату на висоті 1.2 м від рівня переміщення та запобіжного поясу, закріпленого до страховочного канату карабіном, не допускається. Робітники, які працюють на монтажі, забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та касками.

        З метою створення необхідних умов для безпечного виробництва робіт на будівлі, що монтується, робочі місця при виконанні робіт у вечірній  та нічний час повинні бути достатньо освітлені при найменшому нормативі освітлення- 30л. Забороняється вносити зміни у конструкції основних вузлів і з'єднань, а також використовувати вставки, не передбачені проектом.

3.7. Календарний графік будівництва об’єкту


3.8. Будівельний генеральний план.

Визначення потреби в адміністративно-побутових приміщеннях

Площа тимчасових будівель визначається на основі максимальної чисельності працівників, що зайняті протягом доби на будмайданчику.

Загальна максимальна чисельність працівників, що зайняті протягом зміни на будмайданчику, визначається за прийнятою трудомісткістю робіт

   де      В = 2437 тис. грн. – вартість будівельно-монтажних робіт

К1 – коефіцієнт, що враховує нерівномірність виконання робіт, приймаємо 1,8.

К2 – коефіцієнт, що враховує змінність робіт, приймаємо 1,2.

Т = 264 дні - нормативний термін будівництва.

Вс – 1500 грн.- середній виробіток робочого за зміну.

Кількість чоловіків, жінок зайнятих на будівництві, складає:

чоловіків – 90 %

жінок – 10 %

Кількість інженерно-технічного персоналу складає 8,5 %

N1=Nр*0,085=10*0,085≈1 ч.

Кількість молодшого обслуговуючого персоналу 2,5 %

N2=Nр*0,025=10*0,025≈1 ч.

Кількість складу охорони складає 1 %

N3=Nр*0,025=10*0,025≈1 ч.

Тоді загальна кількість працюючих  на будмайданчику складає:

N=Nр+N1+N2+N3=10+1+1+1=13 ч.

Забезпечення кадрами виконується генпідрядними та субпідрядними організаціями

Розрахунок потреби в тимчасових будівлях та спорудах

Потреба в адміністративно-побутових приміщеннях визначаємо за формулою

S=Sn*N

 де Sn – нормативний показник площі згідно з СНиП 1.02.01-85*

N – розрахункова кількість працюючих, які використовують даний тип приміщень

Кількість чоловіків, зайнятих на будівництві, складає:

N=Nр*90 %=13*0,9=11,7 ≈ 12 ч.

Кількість жінок, зайнятих на будівництві, складає:

N=Nр*10 %=13*0,1=1,3 ≈ 1 ч.

Результати розрахунку зведені в таблицю 15.

Площу складських приміщень визначаємо за формулою

Sскл=Cr*g

  де Cr=2,437 млн. гр. – річний об'єм будівельно-монтажних робіт

g – норма площі на 1 млн. гр.

- для закритих складів g=19 м2/1 млн. гр.

- для навісів g=32 м2/1 млн. гр.

Для закритих складів

Sскл=2,437 *19=46,303 м2

Для навісів

Sскл=2,437 *32=77,984 м2

Забезпечення в тимчасових будівлях та спорудах виконується за рахунок використання інвентарних контейнерів або пересувних будівель, а приміщення незначних розмірів (склади, навіси) - приймаються збірно-розбірного типу.

Потребу у воді визначаємо за формулою:

Q=n*Сr*k+Qпож,

  де n = 0,4 – розрахунковий показник витрат праці на 1 млн. гр.

Сr=2,437 млн. гр. – річний об'єм будівельно-монтажних робіт

k – коефіцієнт зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт ≈ 0,97

Qпож – витрати води на пожежегасіння, прийняті 10л/сек

Q=0,4*2,437*0,97+10=10,95≈11 л/сек

Розрахунок площі складів ведемо в табличній формі (табл. 16)


Потреба велектроенергії

P=n*Сr*k

де n=110 – розрахунковий показник потреби в електроенергії

Сr=2,437 млн. гр. – річний об'єм будівельно-монтажних робіт

k =0,83 - коефіцієнт зміни кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт

P=110*2,437*0,83=222,5 кВт

Приймаємо трансформатор КТПН-72 М-400 потужністю 400 кВт, вагою 2,18 т

Каналізація

Встановлюємо тимчасові каналізаційні мережі, а також використовуємо для потреб будівництва існуючі каналізаційні мережі. При проектуванні тимчасових каналізаційних мереж їх обладнують випусками, колодязями, відстійниками. Діаметр випусків проектують не менш 50 мм.

3.7. Календарний графік будівництва об’єкту.

Календарний графік виконаний на весь період зведення будівлі.