Технологія та організація будівництва ангара для стоянки і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки прогоном 30 метрів, страница 7

     Напіварки укрупнюють і транспортують у вертикальному положенні. Закріплення напіварок  на опорах здійснюється спочатку проектними болтами, а монтажне зварювання виконують після перевірки положення напіварок у даній панелі покриття. Установлену і закріплену на опорах напіварку в першу чергу перевіряють на стійкість проти перекидання, від вітрового навантаження, величину якої приймають рівною 120 Н/м2. Цю величину перемножують на коефіцієнт підвищення швидкості напору вітру в залежності від висоти установки напіварки  на аеродинамічний коефіцієнт зі СНиП. Якщо стійкість напіварки від перекидання не забезпечується, то верхній пояс розкріплюють у середньому прогоні парою розчалок або розпірок. Напіварки, закріплені на опорах тільки болтами або у прогоні додатково розчалками, не допускається залишати у такому стані довше 8 годин(одної зміни), а якщо це неможливо, необхідно напіварки розкріпити зв'язками.

Вказівки по прийманню робіт.

Приймальний контроль змонтованих конструкцій виконується з метою перевірки якості монтажу та готовності будинку або його частини до виконання наступних будівельно-монтажних робіт.

При прийомці змонтованих конструкцій повинні бути пред’явлені такі документи:

-  робоче креслення змонтованих конструкцій з вказанням на них усіх відхилень від вимог проекту, допущених в процесі монтажу та узгодження проектувальниками;

-  паспорти на збірні конструкції або їх елементи, сертифікати на матеріали, які застосовувались при монтажу, зварюванні, антикорозійному захисті, замонолічуванні та герметизації стиків та швів;

-  виконавчі схеми геодезичної перевірки положення конструкцій;

-  журнали монтажних, зварювальних робіт, антикорозійного захисту зварних з’єднань та замонолічування швів;

-  акти на приховані роботи;

-  акти проміжної прийомки змонтованих відповідальних конструкцій;

-  документація лабораторних аналізів та випробувань при зварюванні та замонолічуванні стиків;

-  опис дипломів зварювальників, що працювали при монтажі конструкцій.

При відсутності в проекті спеціальних вказівок необхідно виконувати такі допуски  (мм):

-  зміщення осей напіварок відносно осей на опорних конструкціях                                                                                                 5;

-  відхилення відстаней між осями ферм на рівні верхніх поясів від проектного положення                                                                             +20;

-  відхилення відміток верха колон або їх опорних площадок від

     проектних                                                                                                  +10;

-  зміщення в плані плит покриття відносно їх проектного положення   +13.

До оформлення актів здачі змонтованих конструкцій та актів або свідоцтва з прихованих робіт виконувати будь-які наступні будівельно-монтажні роботи не дозволяється.

Техніка безпеки

        Монтаж будівельних конструкцій відноситься до робіт з підвищеною небезпекою. При їх виконанні необхідно керуватися вимогами СНиП ІІІ-4-80 “Техника безопасности в строительстве”. Особливу увагу при виробництві робіт необхідно приділяти на наступне:

- до монтажних робіт допускаються робітники які пройшли спеціальний інструктаж по техніці безпеки.

- робочі-монтажники повинні бути ознайомлені з безпечними методами праці.

- забороняється підйом збірних конструкцій які не мають монтажних петель чи спеціальних пристроїв для строповки, які б забезпечували їх правильну строповку та монтаж.

- очищення елементів та конструкцій від бруду, іржі і т.п. потрібно проводити на землі до їх підйому.

- строповка елементів та конструкцій повинна проводитися по схемах, складених з урахуванням міцності та стійкості конструкцій, які піднімаються, при монтажних навантаженнях.

- строповку елементів та конструкцій потрібно робити за допомогою інвентарних строп, а в необхідних випадках спеціально розробленими вантажозахватними пристроями.

- елементи та конструкції під час переміщення повинні утримуватися від розхитування  та крутіння відтяжками із пенькового канату чи тонкого гнучкого тросу.

- забороняється зупиняти підйом елементів чи конструкцій в повітрі.

- розстроповку установлених елементів та конструкцій допускається лише після міцного та стійкого їх закріплення.