Технологія та організація будівництва ангара для стоянки і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки прогоном 30 метрів, страница 3

Арки монтуються на колони і з’єднуються в гребеневому вузлі. Для забезпечення встановлення арок в проектне положення використовуються домкрати.

Протикорозійне фарбування конструкцій виконують після монтажу елементів. Приймання цієї роботи оформлюється актом.

Площу під підлогу ущільнюють електротрамбовками.

Листи профнастилу пристрілюють дюбелями. По довжині листи перекриваються на 100 мм.

Віконні та дверні конструкції монтують, закріплюючи до конструкції на дюбелях.

У всіх монтажних з'єднаннях гайки фіксують до стержня болта електрозваркою.

Монтажне зварювання виконують за п. 3.13, у відповідності  зі СНиП II‑23‑81* та ГОСТ 5264.

Для ручної зварки металевих конструкції використовують електроди для ручної дугової зварки за ГОСТ 9467-75*. Зварювальні матеріали та технологія зварки, що використовуються, повинні забезпечувати значення тимчасового опору металу шва не нижчим від нормативного значення тимчасового опру Run основного металу, а також від значення твердості, ударної в'язкості та відносного подовження металу з'єднань.

Таблиця 6. Специфікація збірних елементів

п.п.

Марка

Найменування

Маса на од., кг

Кількість

Загальна маса, кг

1

А-1

Напіварка

1034

24

24816

2

А-2

Напіварка

1100

4

4400

3

А-3

Напіварка

1112

4

4448

4

ВВ-4

Зв’язок

78,7

2

156,4

5

Р-5

Розпірка

78,7

70

5509

6

Р-5

Розпірка

41,8

24

1003,2

7

П-1

Прогон

69,9

390

27261

8

П-2

Прогон

72

60

4320

3.5. Вибір комплектів будівельних машин та обладнання

Захватні пристрої  та такелажне оснащення для підйому конструкцій та тимчасового закріплення обрані на основі нормативної літератури. Перелік обраних пристроїв зведений у таблицю.

Таблиця 7. Вантажопідйомні пристрої

№ п.п.

Назва монтажного пристрою

Характеристики

Використаня

Вантажопідйомність, т

Вага, т

Розрах. висота, м

1

Строп

чотиригілковий

(Промстальконструкція)

3

0,18

4,24

Розвантаження та розкладка конструкцій, монтаж арок

2

Строп

двогілковий

(ГОСТ 19144-73)

тип 2СК-2,5

2,5

0,012

2

Монтаж прогонів, зв'язків

Визначаємо необхідні технічні параметри крана.

Необхідна вантажність крана визначена за формулою:

РТР= МЕО

де  МЕ- маса елемента, що монтується;

МО- маса монтажних пристосувань.

Необхідна висота підйому  НТР= h0+hЗ+hЭ+hСТР+hП

де   h0- висота монтажного обрію;

hЗ= 0,5 м - прийнятий зазор по висоті;

hЭ- висота елемента в положенні підйому;

hСТР- висота монтажних пристосувань;

hП= 1,5 м мінімальна висота поліспаста.

Виліт стріли крана для елементів, доступ до яких відкритий, прийнятий мінімальним і дорівнює 6 м.

Визначені необхідні параметри і прийняті робочі параметри зведені в таблицю:

Таблиця 8. Необхідна вантажність крана

Назва елемента

Вага елемента, т

Вага захватного пристрою, т

Необхідна вантажність, РТР, т

Фундаментна балка

Напіварка

Прогони

1,575

1,112

0,072

0,012

0,18

0,012

1,587

1,292

0,084

Рис. 3.1. Схема для підбору крана для монтажу прогонів.

Таблиця 9. Необхідні параметри стріли крана

Назва елемента

h0, м

hЗ, м

hЭ, м

hСТР, м

hП, м

НТР, м

Виліт стріли, м

1

2

3

4

5

6

7

8

Фундаментна балка

Напіварка

Прогони

0

4,0

11,28

0,5

0,5

0,5

0,4

7,07

0,12

2,0

4,24

2,0

1,5

1,5

1,5

4,4

17,3

15,4

мin

12

13,43