Технологія виконання будівельних процесів. Технологічна карта на монтаж металокаркасу будівлі, страница 5

,

де  - коеф. потужності, що залежить від завантаження

 - коеф. попиту електроенергії.

Потужність установок для виробничих потреб

Механізми

Од. вим.

Кількість

Загальна потужність, кВт

Електротрамбівки ИЭ-4505

шт.

2

1.25

Електрозварювальний апарат BEN-200

шт.

2

12.2

Шлифувальна машина Omax05225

шт.

2

4,8

Електролебідка FEIDA 3500

шт.

2

4

Електродрель GSB 16 RE

шт.

2

1,5

Поверхневий вібратор ИВ-05-50

2

0,34

Бетонозмішувач АБЗ-3,5

шт.

1

35

Підйомник щогловий ПМГ-1-Б-500

шт.

1

5,5

Силова електроенергія Рс=  ((1,25+12,2+4,84+1,5+0,34+35+5,5)0,45)/0,65= 41,9 кВт

Виробничо-технологічна електроенергія: Рт=NсхVр, де Nс- норма витрат на розігрівання бітумів та мастик, що дорівнює 17кВТ; Vр- об’єм робіт, що потребують затрат електроенергії, Vр=2,1 т

Рт= 17х 2,1х1,03=63,2кВт

Потужність зовнішнього освітлення:

     Проектування  штучного  освітлення  виконується  у  відповідності  з  “Вказівками  по  проектуванню  електричного  освітлення  будівельних  майданчиків”  СН  81 – 80  з  врахуванням  вимог  безпеки  праці.

     Для  будівельного  майданчика  в  місцях  проведення  робіт  передбачене  загальне  рівномірне  освітлення  з  величиною  освітленості  Е = 2  лк.

Потужність внутрішнього освітлення:

 Рно =0.9*(5525*0.4+0.28*1500+680*1)=2,9 кВт

     Орієнтовна  кількість  прожекторів,  які  потрібно  встановити  для  створення  необхідної  освітленості  майданчика,  визначається  за  формулою:

n = m Eн к S /Рл = 2.12 х 2 х 15 х 15616 / 18200 = 6  шт.

де  m  -  коефіцієнт,  що  враховує  світлову  віддачу  джерел  світла  і  коефіцієнта  використання  світлового  потока;

m = 1 / u z ŋ = 1 / 0.9 х 1.5 х 0.35 =2.12

де  u = 0.9  -  коефіцієнт  використання  світлового  потоку;

z  = 1.5  -  коефіцієнт  нерівномірності  освітлення;

ŋ = 0.35  -  коефіцієнт  корисної  дії;

S  - площа  освітлення;

к = 1.5  - коефіцієнт  запасу  на  забрудненість  ламп;

Рл  -  світловий  потік  лампи  6500 л  для  ламп  500Вт.

     Отже,  для  будівельного  майданчика  приймаємо  5  прожекторів.

Потужність внутрішнього освітлення:

Потужність для внутрішнього освітлення визначається як сумарна потужність усіх споживачів, які приведені в таблиці


Споживачі

ел. енергії

Од.

вим.

Кіль -

кість

Норма освітленості, Вт / м2

Потужність, Вт

Контора

1 м2

16

15

420

Душеві

28

3,0

60,0

Столова

28

13

364

Гардеробна

28

15

420

Прохідна

6

15

75

Всього:

1339

Таким чином Рво =(1339х0,9) /1000=1,21 кВт

Визначаємо сумарну потужність електроенергії для майданчику, вибираємо трансформаторну підстанцію:

Ртр=41,9х0,4/0,8+177,2х0,5/0,8+2,9х0,4+1,21х0,6= 107.246 кВт

Приймаємо   трансформаторну підстанцію ДГУ-300 (потужністю 375 кВт, габаритними розмірами: довжина 6,45м, ширина 2,13м).

Забезпечення  електробезпеки  на  будівельному  майданчику

    Розрахунок  заземлення  нульової  точки  трансформатора  Rg  ≤ 40 м, L=2.5м.

     Для  штучного  заземлення  приймають  вертикальні  і  горизонтальні  електроди.