Технологічна карта на монтаж фундаментних і стінових блоків, страница 3

Найменування відхилень

Величина допустимих відхилень, мм.

Зміщення осей фундаментних блоків відносно розбивочних оей.

13

Відхилення відміток верхніх опорних поверхонь елементів фундаментів від проектних.

10

Товщина швів кладки: - горизонтальних;

- вертикальних.

12

10

Відхилення рядів кладки від горизонталі на 10м. довжини

15

Нерівності на вертикальній поверхні цегляної кладки

10

При укладці блоків стін підвалу розчинна постіль повинна мати такі розміри в плані, щоб після установки на неї блоків розчин повністю заповнив ділянку і не видавлювався на поверхню.

При установці стінових блоків на маяки і клини постіль повинна мати потовщення в середину будівлі. Поверхня стін нижще рівня грунту повинна бути вирівнена по внутрішній стороні стіни, а вище - по зовнішній. В процесі контролю якості необхідно вести відповідну документацію – журнал  роботи і акти на відкриття робіт.

Техніка безпеки

При виконанні робіт по монтажі фундаментних блоків і блоків стін підвалу повинні дотримуватись вимог СНиП III - 4 - 80 “ Техника безопасности в строителстве.” 

Особливу увагу звернути на наступне:

-  до початку і під час укладки фундаментних блоків вести систематичне спостереження за станом відкосів;

-  всі вантажопідйомні механізми перед їх експлуатацією повинні бути випробувані відповідно діючим правилам;

-  збірні залізобетонні елементи піднімати тільки при вертикальному положенні троса, підтягування і підтасовування елементів краном забороняється.4.1.3 Техніко економічні показники

В цьому розділі новадяться такі ТЕП:

1. Виконання процесів – 339.38 люд-дн;

2. Працеємність на одиницю 0,06 люд-дн/м2; 1,43 люд-дн/м3;

3. Виробітка на одного робітника в зміну 2,38;

4. Кількість затрачених маш-зм на процес 51,37 маш-зм;

5. Заробітна плата на обсяг 1498-47 грн.;

6. Заробітна плата на одиницю 6,29 грн/м3.

4.1.4 Матеріально-технічні ресурси

Табл. 4.1.4

Потреби в основних матеріалах і напівфабрикатах

з/п

Назва

Марка

Одиниця

виміру

Кількість

1.

Фундаментні блоки

Ф1-5

Ф4-8

Ф2-9

Ф3-6

Ф7,10

Ф 19

штук

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

231

550

485

534

469

4

2.

Блоки стін підвалу

ФС 13,15

ФС 11,18

ФС 12,16,14

-//-//-//-

-//-//-//-

-//-//-//-

125

27

118

3.

Пісок

-

м3

16

4.

Бетон М200

-

-//-//-//-

24,6

5.

Розчин цементний

-

-//-//-//-

28

6.

Щебінь

-

-//-//-//-

0,7

7.

Мастика бітумна

-

-//-//-//-

0,42


Таблиця 4.1.5

Потреба в машинах, обладнанні, інструментах і устаткуванні

з/п

Назва

Тип

Марка

Кількість

Технічна

характеристика

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Автомобільний кран

Строп чотирьохвіт-

ковий

Ящик-контейнер

Ломік монтажний

Кельма камінщика

Молот

Лопата копальна

Лопата розчинна

Кувадла кузнична

гострокоса

Щітка металічна

Висок

Рівень будівельний

Рулетка 10 м і 20 м

Метр складний

Шнур 200 м

-

ТК6х37

-

ЛМ 20

КБ

-

ЛКО-1

ЛР

-

-

-

-

83-20

-

-

К-161

ГОСТ

3071-74

РУ 32.47

МОСТ

1405-83

МОСТ

9533-81

ГОСТ

11042-83

ГОСТ

3620-76

ГОСТ

3620-76

ГОСТ

11042-83

-

ГОСТ
7948-90

ГОСТ
9416-83

ГОСТ

7502-80

-

-

1

1

4

3

2

3

2

2

3

2

2

1

2

2

1

Монтаж збірних

з/б елементів

ГОСТ 3071-74

Монтаж фундам.

блоків і блоків

стін підвала

Подача розчину

на робоче місце

Монтажні роботи

Розстилка розчину

Монтажні роботи

Земляні роботи

Розстилка розчину

Монтажні роботи

Зачистка заклад-

них деталей

Вивірка збірних елементів

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-

-//-//-//-//-