Структура і класифікація конструктивних сталей, страница 2

спосіб  з'єднання  елементів.

Залежно  від умов  роботи усі  види  конструкцій  поділено  на 4  групи:

І група -  зварні  конструкції,  що працюють в особливо важких умовах;

ІІ   група -  зварні  конструкції,  що працюють на  статичне наван­таження /розтяг,  згин/;

ІІІ група -  зварні  конструкції,  що працюють на стиск /колони/;

IVгрупа - допоміжні  конструкції  /зв’язки  та ін./.

У       складених конструкціях /балки,  ферми/ можуть  застосовуватися
сталі  різних марок.

3.  Марки і  властивості алюмінієвих  сплавів

Для виготовлення металевих конструкцій можуть використовуватись алюмінієві  сплави.  Густина алюмінію  ρ= 2,7 т/м3 /майже у  3 рази менша,  ніж у  сталі/,  модуль пружності  71000 МПа,  що також менше  у З рази,  Чистий алюміній має низьку міцність /60…70 МПа/,  тому у будівництві  не  застосовується.

Як легуючі  додатки використовують магній,  марганець,  мідь, кремній,  цинк, тощо. Міцність легованого алюмінію підвищується у 2-5 разів.  Можуть  застосовуватись термічно зміцнені  сплави,  а  також об­роблені  холодним  гартуванням.

До  застосування в будівництві  рекомендуються термічно незміцнювані  сплави  /АД1М,  АМ2М та ін./,  термічно    зміцнювані  сплави /АД31Т,  1925ГНІ9І5Т та ін./.

Алюмінієві  сплави  звичайно добре  зварюються.  Конструкції  з них мають  багато переваг:  мала маса,  стійкість проти корозії,  холодо­стійкість,  немагнітність.    Але  ці  сплави поки що мають високу вартість.

4.Сортамент  сталевих    і  алюмінієвих профілів

Прокатна  сталь  - первинний елемент  сталевих конструкцій.  Вона розподіляється на дві  групи:  сталь листова  і  сталь профільна/фасонна/.

Сортаментом  називають перелік прокатних профілів із  зазначенням форми,  геометричних характеристик,  маси і  т.д.

Вартість прокатних профілів різна.  Найдешевші  - листи,  двотаври і швелери. Основні  види прокатних  профілів  зображені  на рис. 1.

Листова сталь прокатується товстолистова /товщина t = 4 … 160мм/, тонколистова / t = до 4 мм/ і універсальна / t=  6...60 мм,  ширина - до  1050 мм/.

Прокатні  кутові  профілі,  рівнополичні  й  нерівнополичні,  мають площу  перерізу  від  1,5   см2   до  140  см2. Швелери  мають розміри  від №  5 до  №  40.

Двотаври  -  основний  балочний  профіль.  Звичайні  двотаври мають розміри  від  №  10 до №60.  Широкополичні  двотаври  прокатують до №  100.  Їх доцільно  застосовувати  у  вигляді  самостійних  конструкцій.

Труби  виготовляють  гарячекатані,  електрозварні.  Діаметри  труб бувають до  1620 мм.

Холодногнуті  профілі  з  листа  товщиною  1... 8 мм  застосовуються для легких  покриттів.

Профілі  з  алюмінієвих  сплавів  одержують прокатуванням,  пресуван­
ням  або  литвом.  Для  більшого  розвитку перерізу  виготовляють профілі
з  бульбами  на  кінцях  полиць /див.  рис.  І/.

Питання

1.  Структура і класифікація будівельних сталей [1, с.  25]

2.  Марки і властивості сталей і алюмінієвих сплавів   [ 1,с, 27 - 31]

3.  Сортамент сталевих і алюмінієвих профілів [1,с.32-36].

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Великі прольоти  (прогони) будинків – найбільша відстань між поздовжніми рядами колон каркасу будинку (24 і більше метрів).

Вогнетривкість сталі – здатність вподовж визначеного терміну зберігати свої фізичні властивості (твердість, міцність, пружність, тощо).

Несучі конструкції – елементи каркасу будинку, які сприймають основніпостійні, короткочасні та технологічні навантаження і передають їх на фундаменти та основу.

Спеціальні конструкції – доменні печі, антени, телескопи, радари, резервуари,башти, щогли, великопрогонові просторові покриття і т.п.

Транспортабельність конструкцій  -  можливість перевезення конструкцій від місця виготовлення до місця монтажу звичайними видами транспорту – автомобільним , залізничним, водним, тощо.

Рекомендована література.

1. Металлические конструкции (под редакцией Е.И.Беленя) М., Стройиздат, 1986 / 510с.

2.Клименко Ф.Є., Барабаш  В.М., Стороженко Л.І. “Металеві конструкції “, Львів, Світ, 2002р./ 312с