Розробка будівельного генерального плану, страница 2

 - коефіцієнт, що враховує хвороби, відпустки (приймаємо 1,05-1,06)

Nзаг=49+10+7+3=69 чоловік.

Розрахунок площ тимчасових будівель.

Найменування тимчасового

приміщення

Розрахункова

кількість працюючих

користуюч. приміщ.

Нормативна площа на

1 чоловіка

Загальна площа

приміщення, м2

Прийнята тимчасова

будівля

Серія

будівлі

1

2

3

4

5

6

Гардеробна

48

0,7

34

Пересувна

2,7х2,7

420-01-10

Душова

28

0,54

15

Пересувна

2,7х2,7

420-01-10

Умивальня

28

0,2

6

Пересувна

2,7х2,7

420-01-10

Сушарка для одягу і обуві

28

0,2

6

Контейнер

2,7х2,9

420-04

Приміщення для обігрівання працюючих

35

0,1

3,5

Контейнер

2,7х6,0

420-04-9

Столова на 50 посадочних місць

35

1,01

35

Контейнер

11,4х2,4

420-04-16

Контора

69

21,6

Пересувна

2,7х9,0

420-01-03

Червоний куток

35

0,75

26

Контейнер

2,7х4,6

420-03

Диспетчерська

14,0

Контейнер

2,7х6,0

420-04-30

Туалет

69

0,1

6,9

Контейнер

2,7х6,0

420-04-23

3.7.4 Забезпечення будівництва тимчасовим

водопостачанням.

Тимчасове водопостачання на будівельному майданчику призначене для забезпечення виробничих, господарських і протипожежних потреб. В процесі проектування необхідно максимально використати постійні джерела і сіті водопостачання.

Сумарні розрахункові витрати води qзаг ,л/c, визначають по формулі:

qзаг = 0.5 (qвир + qгосп) + qпож

де: qвир , qгосп,  qпож, відповідно, - витрати води на виробничі, господарські і протипожежні цілі.

Витрати води на виробничі потреби визначаються на основі сітьового графіка і норм витрат води по формулі:

qвир = Σ qmax * K / 8*3600

де: qmax - максимальні виробничі витрати води в зміну, л;

3600 – кількість секунд в годину;

8 – кількість годин праці в зміну;

Витрати на господарсько-побутові потреби складаються із витрат води на приготування їжі, питні потреби та сан пристрої:

qгосп = qгосп.поб + qдуш

Секундні витрати води на господарсько-побутові потреби визначаємо по формулі:

qгосп.поб = Σ q’’ * K1 / 8*3600

де: q’’ - максимальні витрати води в зміну на господарсько-побутові потреби;

К1 – коефіцієнт нерівномірності споживання, рівний 2,7.

Секундні витрати води на сан пристрої (душові установки) визначаються:

qдуш = Σ q’’’ * K2 / t*3600

де: К2 – коефіцієнт нерівномірності споживання, рівний -1;

t – тривалість роботи душової установки (45хв.)

Витрати води на протипожежні цілі визначають із розрахунку одночасної дії двох гідрантів по 5л/с на кожний гідрант, тобто

 qпож = 5 * 2 = 10л/с

Такі витрати приймаються для невеликих площ забудови ( до 10га) .

Розрахунок витрат води виконуємо в табличній формі.

Найменування витрат

води

Загальні витрати води,

л/с

Виробничі потреби

0,03

Господарсько – побутові потреби

0,12

Душові потреби

0,38

Протипожежні витрати води

10

Сумарні витрати води

10,265

3.7.5 Забезпечення будівництва електроенергією.

Загальні потреби в електроенергії розраховуються на період максимальних витрат і на години з найбільшим його споживанням. Електроенергія на будівельному майданчику витрачається на силові установки, господарсько-технологічні потреби, зовнішне і внутрішне освітлення.

Сумарна потужність електроенергії визначається по прийнятій формулі:

де:  - потрібна потужність, кВт;

 - коефіцієнт втрати потужності в мережах (1.05-1.1);

 - сума потужностей установлених електромоторів;

 - сума потужностей на виробничо-технологічні потреби;

 - сума потужностей внутрішнього освітлення;

 - сума потужностей зовнішнього освітлення;

К1234 – коефіцієнти попиту відповідних груп;

К1 – 0,6 при числі електромоторів до 5 штук.

К2 – 0,5 при числі електромоторів 6-8 штук.

К1 – 0,4 при числі електромоторів більше 8 штук.

К2 – 0.4, К3 – 0.8, К4 – 0.9;

,  - середні коефіцієнти потужності по групам споживачів. Приймаються для електродвигунів – 0.7, для виробничих потреб 0.8.

Розрахунок потужностей виконуємо в табличній формі.

Найменування потужностей

Загальна потужність в кВт

Силові установки

75,6

Внутрішнє освітлення

2,56

Зовнішнє освітлення

14,37

Сумарна потужність

101,783

Висновок: Приймаємо трансформаторну підстанцію КТП – 160: потужність 160кВт, довжина – 2,74м, ширина – 1,3м.

3.7.6 Влаштування тимчасових доріг на  будівельному майданчику.

В дипломному проекті ширина головних доріг на будівельному майданчику прийнята 6м, що забезпечує двосторонній рух автомобілів.

При трасуванні доріг були дотримані слідуючі відстані:

§  між дорогою і складом 3м.

На будівельному генеральному плані умовними знаками чітко відмічені в’їзди (виїзди) транспорту, напрямок руху, стоянки при розвантажуванні транспорту. Всі ці елементи мають привязочні розміри.

Для головних автомобільних доріг запроектоване покриття із збірних залізобетонних інвентарних плит, укладених на пісчана основу.