Розрахунок фундаменту. Розрахунок ростверку, страница 8

Усилия(напряжения)

№ элем

Mx
(кН)

My
(кН)

Mxy
(кН)

Qx
(кН/м)

Qy
(кН/м)

Тип элем

№ загруж

1

5.440

6.167

-6.291

40.252

47.283

44

1

2

-7.823

1.055

-9.438

-51.766

17.301

44

1

3

-7.823

1.055

9.438

-51.766

-17.301

44

1

4

5.440

6.167

6.291

40.252

-47.283

44

1

5

2.179

-8.610

13.687

57.275

53.559

44

1

6

12.817

27.143

25.493

409.525

-384.169

44

1

7

12.817

27.143

-25.493

409.525

384.169

44

1

8

2.179

-8.610

-13.687

57.275

-53.559

44

1

9

0.862

-8.463

-11.763

-32.616

64.038

44

1

10

48.633

34.307

-27.121

-605.370

-630.727

44

1

11

48.633

34.307

27.121

-605.370

630.727

44

1

12

0.862

-8.463

11.763

-32.616

-64.038

44

1

13

6.630

5.903

-6.696

-52.826

-45.794

44

1

14

-9.250

1.987

-16.012

65.830

-72.590

44

1

15

-9.250

1.987

16.012

65.830

72.590

44

1

16

6.630

5.903

6.696

-52.826

45.794

44

1

                  Отже , в результаті розрахунку було визначено , що найбільші зусилля виникають  в елементах ростверку крайнього ряду колон і становлять :

                  - перша комбінація Мх=67,171 кНм і Qх=667,25 кН

                  - друга комбінація Мy=35,111 кНм і Qy=723,993 кН   

                  Визначення площі поперечного перерізу арматури при першій комбінації зусиль :

                  - визначаємо

                          αm=(Mх)/(Rb*b*h0)=6717100/(0,9*7,5*1800*55*100)=0,10                   

                  За визначеним значенням αm визначаємо ζ=0,93

                  Площа арматури складає

 As=М/(γs*Rs*ζ* h0)=6717100/(1,15*280*0,93*35*100)=6,41 см2

                  Отже, приймаємо n=10 стержнів А2 d10мм з As=7,85 см² з кроком 200 мм

                   Розрахунок міцності ростверку по похилих перерізах проводимо на дію максимальної поперечної сили Qх=667,25 кН ;

                  Повинна виконуватись умова

                  Q<2.5* Rbt*b*h0²

                  Qх=667,25*10³ Н<2,5*0,9*0,66*100*180*35=935,5*10³ Н

                  Умова розрахунку задовольняється , отже поперечну арматуру встановлюємо конструктивно.

                  Приймаємо арматуру класу А1 d=5мм з кроком 20см

Визначення площі перерізу арматури при другій комбінації зусиль:

                  - визначаємо

                          αm=(My)/(Rb*b*h0)=3511100/(0.9*7,5*1800*35*100)=0,08                   

                  За визначеним значенням αm визначаємо ζ=0,965

                  Площа арматури складає

 As=Мy/(γs*Rs*ζ* h0)= 3511100/(1,15*280*0,965*35*100)=3,22 см²

                  Отже, приймаємо n=10 стержнів А² d=7 мм з As=3,85 см² з кроком 300 мм

                   Розрахунок міцності ростверку по похилим перерізах проводимо на дію максимальної поперечної сили Qy=723,993 кН ;

                  Повинна виконуватись умова

                  Q<2.5*Rbt*b*h0²

                  Qу=723,993 *10³ Н<2,5*0,9*0,66*100*180*35=935,5*10³ Н

                  Умова розрахунку задовольняється , отже поперечну арматуру встановлюємо конструктивно .

                  Приймаємо арматуру класу А1 d=5мм з кроком 20см .