Розрахунок фундаменту. Розрахунок ростверку, страница 7

             11.Середньозважене значення модуля загальної деформації.

Еср.зв.=24МПа

               12.Визначення величини осадки куща паль проводимо методом пошарового підсумовування при 

                          S=∑((σzp*h)/EСР.ЗВ.)

                  S=((120,06+117,94+107,34+90,64+73,48+58,81)*0,4+

+(47,18*0,11))/24000=0,01м=1,0 см < Su = 8см

                  Su = 8см –згідно додатка 4. СНиП 2.02.01-83 «Основания и фундаменты».

                  Отже, величина осадки палевого куща складає 1,0 см

               Умова розрахунку задовольняється.

Визначення відносної деформації при умові , що відстань між осями фундаментів середнього і крайнього рядів колон дорівнює L=15000 мм:

               ∆S/L=(1.6-1.0)/1500=0.0004 < 0.002

                  Умови розрахунку основи за другим граничним станом виконані , так як середня гранична величина осадки  Su = 8см  і відносна різниця осадок ∆S/L=0,002 прийняті згідно згідно додатка 4. СНиП 2.02.01-83 «Основания и фундаменты», не перевищені.

РОЗРАХУНОК  РОСТВЕРКУ.

                  Розрахунок ростверку проводимо на сприйняття ним згинаючого моменту М і поперечного зусилля Q. Визначення зусиль в елементах ростверку проводимо за допомогою ПК «ЛІРА».

                  Розрахунок проводимо для двох комбінацій навантажень:

                  - N=1087,43 кН і М=76,21 кНм – для колони середнього ряду;

                  - N=959,89 кН і М=170,54 кНм – для колони крайнього ряду;

                  Розрахунок ростверку під колону середнього ряду :

                  Для розрахунку попередньо задаємося матеріалами ростверку:

                  - висота ростверку прийнята в попередньому розрахунку і становить h=600 мм ;

                  - розміри в плані a=1800 мм , b=1750 мм ;

                  - бетон класу В12,5 з Rb=7,5МПа , Rbt=0,66МПа ;

                  - арматура робоча класу А2 з Rs=280МПа .

                  - арматура поперечна А1 з Rs=225МПа .

Розрахункова схема ростверку з нумерацією елементів.

ТАБЛИЦЯ

зусиль в елементах ростверку крайнього ряду колон.

Усилия(напряжения)

№ элем

Mx
(кН)

My
(кН)

Mxy
(кН)

Qx
(кН/м)

Qy
(кН/м)

Тип элем

№ загруж

1

3.926

5.551

5.244

26.550

-42.284

44

1

2

-6.005

0.263

3.909

-36.427

21.768

44

1

3

-6.005

0.263

-3.909

-36.427

-21.768

44

1

4

3.926

5.551

-5.244

26.550

42.284

44

1

5

2.780

-7.767

13.417

67.683

40.437

44

1

6

-12.978

19.081

21.376

228.998

-172.257

44

1

7

-12.978

19.081

-21.376

228.998

172.257

44

1

8

2.780

-7.767

-13.417

67.683

-40.437

44

1

9

-0.168

-7.438

-9.112

-12.503

63.887

44

1

10

67.171

35.111

-25.019

-667.252

-723.993

44

1

11

67.171

35.111

25.019

-667.252

723.993

44

1

12

-0.168

-7.438

9.112

-12.503

-63.887

44

1

13

6.587

4.962

-6.150

-54.687

-38.953

44

1

14

-9.199

2.349

-18.620

67.897

-101.954

44

1

15

-9.199

2.349

18.620

67.897

101.954

44

1

16

6.587

4.962

6.150

-54.687

38.953

44

1

ТАБЛИЦЯ

зусиль в елементах ростверку середнього ряду колон.