Розрахунок фундаменту. Розрахунок ростверку, страница 6

               R=1,3*1,3/1,1(1,34*1*2,67*1,88+6,34*7,76*16,89+8,55*3)=1329,5 кПа

                    Попередню умову розрахунку основи за деформаціями виконано, так як R=1329,5 кПа > Р= 287,38 кПа

                       7.Розрахунок напружень в масиві ґрунту від власної ваги:

                    Значення напружень в масиві ґрунту від власної ваги розраховуємо шляхом множення товщини шару ґрунту на його питому вагу з подальшим сумуванням значень напружень кожного наступного шару.

                                      σzg=γ*h   кН/м²

ТАБЛИЦЯ

напружень в масиві ґрунту від власної ваги під фундаментом

крайнього ряду колон.

№п/п

Напруження в масиві ґрунту кН/м²

Глибина від рівня планування , м.

1

2

3

1

5.8

0.4

2

12.48

0.8

3

19.17

1.2

4

25.86

1.6

5

32.55

2.0

6

39.03

2.4

7

45.51

2.8

8

51.99

3.2

9

58.47

3.6

10

64.95

4.0

11

71.43

4.4

12

77.91

4.8

13

84.39

5.2

14

92.49

5.7

15

97.35

6.0

16

100.59

6.2

17

107.07

6.6

18

113.55

7.0

19

121.65

7.5

20

129.10

7.9

21

134.69

8.2

22

142.65

8.6

23

150.61

9.0

24

158.57

9.4

25

167.72

9.86

26

175.68

10.26

27

183.64

10.66

28

191.60

11.06

29

199.56

11.46

30

207.52

11.86

31

215.48

12.26

32

223.44

12.66

33

231.40

13.06

34

239.36

13.46

35

247.32

13.86

36

255.28

14.26

37

263.24

14.66

             8. Визначення тиску по підошві фундаменту від додаткового навантаження.

             Р=287,38-167,72=120,06 кН/м²

             9. Визначення напружень в масиві ґрунту від додаткового навантаження:

             Значення напружень в масиві ґрунту від додаткового навантаження, що передається від будівлі розраховуємо по формулі:

                                 σzp=(2*P/π)*(arctg((l1*b1)/(z*√l1+b1+ z))+

                 +( l1*b1*z*( l1+b1+2*z)/(( l1+z)*(b1+z)*√( l1+b1+ z))     кН/м²

ТАБЛИЦЯ

напружень в масиві ґрунту від додаткового навантаження

під підошвою умовного фундаменту крайнього ряду колон

№ п/п

Глибина від рівня підошви умовного фундаменту , м.

Глибина від рівня планування , м.

Напруження в масиві ґрунту кН/м²

1

2

3

4

1

0

9.86

120.06

1

0.4

10.26

117.94

2

0.8

10.66

107.34

3

1.2

11.06

90.64

4

1.6

11.46

73.48

5

2

11.86

58.81

6

2.4

12.26

47.18

7

2.8

12.66

38.21

8

3.2

13.06

31.33

9

3.6

13.46

26.01

10

4

13.86

21.86

11

4.4

14.26

18.58

12

4.8

14.66

15.96

10. Визначення потужності стиснутої товщі ґрунту основи.

Відстань від точки перетину 20% -вої епюри від власної ваги ґрунту і епюри від додаткового навантаження, що передається від будівлі, до підошви умовного фундаменту і буде потужністю стиснутої товщі ґрунту Нс=2,51 м