Розрахунок фундаменту. Розрахунок ростверку, страница 5

8.Визначення тиску по підошві фундаменту від додаткового навантаження.

             Р=306,1-132,70=173,40 кН/м2

             9. Визначення напружень в масиві ґрунту від додаткового навантаження:

             Значення напружень в масиві ґрунту від додаткового навантаження, що передається від будівлі розраховуємо по формулі:

                                 σzp=(2*P/π)*(arctg((l1*b1)/(z*√l1+b1+ z))+

                 +( l1*b1*z*( l1+b1+2*z)/(( l1+z)*(b1+z)*√( l1+b1+ z))     кН/м2

ТАБЛИЦЯ

напружень в масиві ґрунту від додаткового навантаження

 під підошвою умовного фундаменту середнього ряду колон.

№ п/п

Глибина від рівня підошви умовного фундаменту , м.

Глибина від рівня планування , м.

Напруження в масиві ґрунту кН/м²

1

2

3

4

1

0,00

9,86

173,40

2

0.40

10.26

170.41

3

0.80

10.66

156.52

4

1.20

11.06

131.69

5

1.60

11.46

106.42

6

2,00

11.86

84.95

7

2.40

12.26

68.01

8

2.80

12.66

55.00

9

3.20

13.06

45.04

10

3.60

13.46

37.36

11

4,00

13.86

31.38

12

4.40

14.26

26.66

13

4.80

14.66

22.89

10. Визначення потужності стиснутої товщі ґрунту основи.

             Стиснутою, вважається така ґрунтова товща основи в масиві якої напруження від додаткового навантаження, що передається від будівлі, перевищує 20% від напруження, що викликане власною вагою ґрунту. Визначення потужності стиснутої товщі ґрунту проводимо графічним методом за допомогою побудови епюр напружень під підошвою умовного фундаменту див.аркуш №3:                    

                    - від власної ваги ґрунту;

                    - від додаткового навантаження, що передається від будівлі;

                    - 20% -ву епюру напружень від власної ваги ґрунту;

             Відстань від точки перетину 20% -вої епюри від власної ваги ґрунту і епюри від додаткового навантаження, що передається від будівлі, до підошви умовного фундаменту і буде потужністю стиснутої товщі ґрунту Нс=3,42 м

                       Так як потужність шару ґрунту №4 невідома, але відомо, що вона перевищує 10м , то робимо висновок про те, що стиснута товща ґрунту знаходиться в межах шару №4.

             11.Середньозважене значення модуля загальної деформації.

Еср.зв.=24МПа

               12.Визначення величини осадки куща паль проводимо методом пошарового підсумовування при 

                          S=∑((σzp*h)/EСР.ЗВ.)

               S=((175,60+172,41+156,52+131,69+106,42+84,95+68,01+55,00)*0.4+ +(45,04*0,18))/24000=0.016м=1.6 см< Su = 8см

                  Su = 8см –згідно додатка 4. СНиП 2.02.01-83 «Основания и фундаменты».

                  Отже, величина осадки складає 1,6 см . Умова розрахунку основи за другою групою граничних станів виконана  задовольняється.

               - під колону крайнього ряду

           1.Визначення середньозваженого значення кута внутрішнього тертя у межах довжини ствола палі.

              φ11=(24*4,30+25*0,7+32*1,66)/(4,3+0,7+1,66)=26,09 º

 2.Встановлення розмірів у плані умовного фундаменту з підошвою у рівні вістря паль:

                    - довжина :

          Lу =3*0,3+0,3+2*6,66*tg 26,09/4=2,72 м

                    - ширина

          bу=3*0,3+0,25+2*6,66*tg 26,09/4=2,67 м

           3.Обчислення ваги умовного фундаменту

          G=2,72*2,67*7,76*20=1127,2 кН

4.Визначення середньозваженого значення питомої ваги ґрунту, що залягає вище підошви умовного фундаменту

 γ=(16,2*4,3+16,63*0,7+18,8*1,66)/(4,3+0,7+1,66)=16,89 кН/м3

5.Розрахунок середнього тиску по підошві умовного фундаменту

                  Pср=(959,89+1127,2)/(2,72*2,67)=287,38 кН/м²

 6.Визначення розрахункового опору ґрунту основи на рівні підошви умовного фундаменту